– Det är viktigt att både kollegor och chefer visar att de är glada att personen är tillbaka. Snåla inte!

Vad är viktigt att tänka på? 

Kalle är välkommen tillbaka till jobbet

Hälsa

– Att det finns en plan. Om en person kommer tillbaka på 50 procent ska det finnas arbetsuppgifter för en halvtid.

Varför går det ofta så snett? 

– För att man inte har planerat. När ”Ann-Britt” kommer tillbaka står alla som frågetecken och säger ”du kan väl läsa lite i de här pärmarna och så ska vi se om vi hittar något du kan göra”. Det funkar aldrig!

Måste den sjukskrivna själv vara aktiv? 

Expertens tips för att undvika konflikter på jobbet

Hälsa

– Ja, absolut. Ta kontakt med chefen en tid innan och be om ett möte. Berätta vad man kan och inte kan göra.

Varför kan kolleger och chefer bli irriterade på en kollega som inte har full kapacitet? 

– Återigen brist på planering. De blir sura för det blir merjobb för dem, men det kan man undvika genom att vara öppen och planera bra.

Om den som kommit tillbaka jobbar 50 procent kan hon inte ge järnet hela tiden för då kommer hon bli sjuk igen

Vem ska se till att det funkar? 

– Det är helt och hållet arbetsgivarens ansvar. Det är bra att börja bjuda in den sjukskrivna till kickoffer och personalfester, och göra personen gradvis delaktig. Och ha uppföljningsmöten efterhand.

Ska man prata om sjukdomen? 

– Nja, inte för mycket. Det finns alltid saker att grotta ner sig i, men det är bättre att man blickar framåt.

Om någon blivit sjuk av exempelvis för mycket stress i receptionen, ska man undvika just den uppgiften? 

– Nej, absolut inte. Man ska göra även det som är obehagligt, men i små doser som ökas på ganska snabbt. Men glöm inte pauser för återhämtning. Om den som kommit tillbaka jobbar 50 procent kan hon inte ge järnet hela tiden för då kommer hon bli sjuk igen.

Vad ska man göra om det inte funkar? 

– Vänta inte för länge med att säga ifrån till chefen. En vecka ok, men inte månader. Man måste ta tag i det.

Artikeln publicerads första gången 2013.

Fem goda råd

Planera för återkomsten.
Välkomna henne/honom tillbaka aktivt.
Den sjukskrivna ska veta vad som blir hans eller hennes arbetsuppgifter.
Det ska inte vara för mycket jobb men inte för lite heller.
Ha avstämningsmöten.