–Det är ett bra krispaket, men staten skjuter inte till pengar, så vi kan behöva höja medlemsavgiften, säger Alf Mellström, Sekos a-kassechef.

En vanlig vecka ansöker ett drygt 100-tal om inträde i Sekos a-kassa. De senaste veckorna har antalet ansökningar fördubblats för att de senaste dagarna öka enormt, enligt Alf Mellström.  

–Efter att vi gick hem på kvällen den sista mars, kom det in 1000 nya, det är helt otroligt, jag har aldrig varit med om det tidigare, säger han.

De nya reglerna, som ännu inte beslutats men har majoritet i riksdagen, införs den 13 april och innebär att alla som ansökte om inträde senast sista mars kan räkna mars månad som en av de tre som krävs för att få ihop medlemsvillkoret i a-kassan.

Jag saknar en förändring av reglerna för utbetalning. I dag är det för krångligt och gammaldags

Alf Mellström, chef för Sekos a-kassa

–Det förklarar en del av den stora anstormningen, säger Alf Mellström.

En del av de som sökt är redan medlemmar i Seko, men de flesta är nya. Alf Mellström säger att a-kassan inte kan se vilka branscher de kommer ifrån, men han gissar att det än så länge främst är sjöfolk och flyganställda.

Flera krisbranscher

–Det är där det blivit helt stopp och det har gått väldigt snabbt.

Arbetslösheten är än så länge låg i Sekos branscher, men a-kassan räknar med att den ska stiga, inte bara för sjöfolk och flyget utan även i andra branscher. Telekom och väg- och ban är tänkbara krisbranscher lite längre fram.

Alf Mellström välkomnar att det nu blir lättare att få ersättning när man är arbetslös och att ersättningen höjs. Han och kollegorna i Sveriges a-kassor visste att något var på gång, men ingen hade sett förslaget innan finansminister Magdalena Andersson presenterade det den 30 mars.

–Det var ett omfattande paket och det är förstås väldigt bra, säger Alf Mellström.

I paketet med arbetslöshetsförsäkringen ingår 100 miljoner till att förstärka handläggningen på kassorna.

”Reglerna för krångliga”

Alf Mellström välkomnar det men är också kritisk. Han menar att det inte går att snabbutbilda handläggare. För att det ska fungera är regelverket kring a-kassan alldeles för krångligt och gammaldags.

–Jag saknar en regelförändring i regeringens satsning. Vi skulle till exempel kunna minska på alla kontroller vi måste göra och på så sätt skynda på handläggningen. Nu finns det inget sådant i paketet.

Enligt Alf Mellström finns en viss risk att kassorna tar personal från varandra, eller kannibaliserar som han uttrycker det.

–Det är ingen utveckling som vi vill ha förstås. Istället ska vi försöka avlasta handläggarna så mycket som möjligt och kanske ta hjälp av Seko för information och liknande.

Trycket på handläggarna på a-kassan är redan högt och när ansökningar om ersättning droppar in blir det ännu högre.

–Det är när arbetslösheten ökar som vi kommer att märka av de nya reglerna ordentligt.

Alf Mellström är också besviken över en annan, som han uppfattar det, brist i regeringens och samarbetspartiernas förslag. Regeringen skjuter inte till några pengar till de ökade utbetalningarna.

–Det blir vi som bakvägen får finansiera höjningen av ersättningarna genom att höja medlemsavgiften.

A-kassornas administration och utbetalningar betalas dels av staten, dels av medlemsavgifter. Medlemsavgifterna går in till staten, i form av finansieringsavgift, som sedan betalar tillbaka delar av den till a-kassans verksamhet. 

–Det är krångligt att förklara, men sammanfattningsvis så betyder det att vi själva får bekosta en stor del av verksamheten med medlemsavgifter och skjuter inte staten till pengar så måste vi höja den, säger Alf Mellström.

Sekotidningen har sökt finansdepartementet för en kommentar.

I stödpaketet till arbetsmarknaden ingår också ökade satsningar på arbetsmarknadsåtgärder och fler utbildningsplatser på såväl högskolor som yrkesutbildningar.

Nya villkor för a-kassa

För att få ersättning för inkomstbortfall krävs att den enskilde har varit medlem i en a-kassa i tre månader. Det gäller för den som blir medlem nu och de som blev medlemmar i en a-kassa strax innan utbrottet av coronaviruset.
Även arbetsvillkoret ändras. Från ett krav på att ha arbetat halvtid i minst sex månader, det vill säga 80 timmar per månad, räcker det nu att ha arbetat 60 timmar.
Den högsta dagersättningen höjs från 910 kronor per dag till 1200 kronor per dag, de första hundra arbetslöshetsdagarna. varefter det sker en avtrappning till 760 kronor per dag.
Det nya taket är 33 000 kronor och ersättningen som mest 80 procent av taket. Det gäller från 13 april 2020 till 3 januari 2021.

Även grundförsäkringen ändras. Grundbeloppet går till den som uppfyller arbetsvillkoret, det vill säga minst 60 timmar per månad i sex månader, men som inte är eller har varit medlem i a-kassan.

I dag är det maximalt 365 kronor, från 13 april är högsta beloppet 510 kronor per dag, för heltidsarbete.
Karensdagarna, som i dag är sex, tas bort under 2020.

För att få ersättning måste man vara arbetslös och anmäld till Arbetsförmedlingen.