Det är regeringen och samarbetspartierna överens om. Förändringarna kommer att gälla hela 2020 och finns med i vårändringsbudgeten.

För att få ersättning för inkomstbortfall krävs i dag att den enskilde har varit medlem i en a-kassa i 12 månader. Nu blir medlemskravet tre månader. Det gäller för den som blir medlem nu, men även de som blev medlemmar i en a-kassa strax innan utbrottet av det nya coronaviruset.

Taket i a-kassan höjs

Även arbetsvillkoret ändras. Från ett krav på att ha arbetat halvtid i minst sex månader, det vill säga 80 timmar, räcker det att ha arbetat 60 timmar.

Den högsta dagersättningen höjs från 910 kronor per dag till 1200 kronor per dag, de första hundra arbetslöshetsdagarna. Taket blir 33 000 kronor och ersättningen som mest 80 procent av taket. Det gäller från 13 april 2020 till 3 januari 2021.

Även grundförsäkringen ändras. Grundbeloppet går till den som uppfyller arbetsvillkoret, det vill säga minst 60 timmar per månad i sex månader, men som inte är medlem i a-kassan. I dag är det maximalt 365 kronor, från 13 april är högsta beloppet 510 kronor per dag.

Karensdagarna, som i dag är sex, tas bort under 2020.

Åtgärderna vidtas för att de som har en osäker anställning och eller arbetar få timmar ska få pengar att leva på under den kris som coronaviruset skapat.

A-kassorna får mer pengar

A-kassorna är hårt belastade, så även Sekos. För att a-kassorna ska kunna nyanställa och klara anstormningen anslår regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet, tillsammans med Centern och Liberalerna, 100 miljoner kronor till nya handläggare. Sekos a-kassechef Alf Mellström tror inte att det går att snabbutbilda handläggare men säger att a-kassan har förberett en omfördelning av arbetsuppgifterna på a-kassan så att handläggarna kan arbeta för att klara utbetalningarna i tid.