–Ingen ska ha ont av jobbet, säger Kersti Lorén, sakkunnig handläggare i belastningsergonomi på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverkets granskning av e-handeln visar på stora brister i arbetsmiljöarbetet och en av de åtgärder som efterlyses är utbildning av personalen.

Kersi Lorén har några konkreta råd om lyftteknik och säger att det viktigaste att komma ihåg är att vara så nära det man ska lyfta som möjligt.

– Det är lättare att göra rätt om kroppen är nära det man ska lyfta. Att vrida och böja ryggen ger extra stor risk för skador.

Tidiga tecken på belastningsskador är att man har ont, men att det går över, först till nästa dag, sen över helgen och i nästa steg efter semestern.

Kersti Lorén, ergonom, Arbetsmiljöverket

För en chaufför betyder det till exempel att packa sin distributionsbil på så sätt att de paket eller varor som är längst in i bilen är de som också lyfts av sist, så man slipper sträcka sig över andra varor och paket för att få tag i det som ska lastas av.

Vilka skador kan uppkomma om man inte gör rätt?

–Det kan vara akuta skador som ryggskott.

Men även:

–Belastningsskador i framför allt ryggen. De kan vara svårare att känna igen när de kommer smygande. Tidiga tecken är att man har ont, men att det går över, först till nästa dag, sen över helgen och i nästa steg efter semestern.

–Det har inte hänt något särskilt, man arbetar på som vanligt, gör som man alltid gör och kopplar inte alltid ihop det med sitt arbete. Det är svårt att lägga märke till att det man gör varje dag är en orsak till att man får ont.

Kersti Lorén understryker att det inte alltid är så att de besvär man upplever sitter där det gör ont, de kan sitta nån annanstans. Till exempel kan besvär och värk i skinkan eller låret, bero på problem i ryggen, även om man inte har ont där.

Ju tidigare man agerar när besvär uppstår, desto lättare är det att bli av med besvären och komma tillbaka.

Postnord lyfter fram att den som lyfter ska stå i ”gångställning”, vad innebär det?

–Det är när man står med ett ben framåt och ett bakåt. Då kan man föra över tyngden från det ena till det andra benet i stående.

Kersti Lorén lägger till att man brukar säga att det ska vara lyft med rak rygg: 

–Alla ”vet” att det ska vara så, men vad är egentligen rak rygg? Svaret är att ryggen aldrig är helt rak. Den är som ett S sett i profil. Man brukar säga rak rygg för att peka på att det är extra olämpligt att böja, vrida och lyfta samtidigt.

Arbetsgivaren ska se till att den anställde får kunskap och möjlighet att träna in en lämplig lyftteknik, framhåller Kersti Lorén.

Det är lättare att göra rätt om kroppen är nära det man ska lyfta. Att vrida och böja ryggen ger extra stor risk för skador.

Kersti Lorén, ergonom Arbetsmiljöverket

–Det räcker inte med en webbutbildning, det ska helst av allt bli ett kroppsminne. Att bara läsa om hur man ska göra räcker inte.

Arbetsgivaren ska ta reda på hur det ser ut där de anställda arbetar, så om man är ute på en trakt som chaufför eller brevbärare till exempel så ska Postnord veta hur det ser ut och vilken arbetsutrustning som behövs.

–Om man har ett tränat kroppsminne är det lättare att veta hur man ska göra och då vet man också när det kan gå att avvika när det behövs.

Det är viktigt att arbetsgivaren följer upp att det går bra, att personalen gör rätt, på det sätt som de har tränat in.

Arbetsmiljöverket granskar

Arbetsmiljöverket genomför en stor granskning av hur pakethanteringen belastar personal inom e-handeln, såsom Postnords terminaler, företagets chaufförer och olika utlämningsställen under 2019 och 2020.
Samtidigt pågår EU-projektet ”Friska arbetsplatser belastar rätt” som inriktar sig på att förebygga belastningsskador i arbetslivet. Tre av fem arbetstagare i EU drabbas av belastningsskador i olika yrken. Det handlar både om stillasittande, repetetiva rörelser och tunga lyft.