Tidaholms chef Magnus Östlund säger att det egentligen inte finns några hinder att börja bygga. Han tror att det dröjer för att projektet är komplicerat med många inblandade.

–Vi ska bygga för 50 år framåt och det måste bli bra, säger han.

Första beslutet togs 2016

Magnus Östlund hoppas att de första nya platserna för intagna ska stå klara 2024. Så sent som i februari i år fattades ett beslut om fler nya platser, målet är nu 250. Första beslutet att bygga ut Tidaholm togs 2016.

Behovet av nya platser inom Kriminalvården har varit akut i flera år och läget är fortsatt ansträngt. Både på häkten och anstalter. Bara anstalter med lägst säkerhetsklass har normalt beläggning. Häktena har i genomsnitt över 100 procents beläggning – med beredskapsplatserna inräknade.

Under den senaste tiden har Polisens stora tillslag mot olika kriminella miljöer ökat trycket ytterligare. Flera hundra personer har häktats samtidigt.

Hårt tryck på häktesplatser

Det gör att bland andra Tidaholm efter sommaren omvandlar 40 av sina 160 platser till häkte. Ännu färre anstaltsplatser alltså på Tidaholm.

–Trycket på häktesplatser är ännu större. Det dröjer innan de som häktas nu ska ut på anstalter, säger Magnus Östlund.

Det kommer att bli fullt under sommaren. Det blir inte den luft i systemet som det brukar vara.

Josip Jovasevic, Seko Kriminalvård

Nyligen beslutade Kriminalvården att 11 moduler ska placeras ut på anstalter runt om i landet. Dessa och andra insatser ska ge sammanlagt cirka 500 nya platser, enligt uppgift till Sekotidningen. 

Seko bekräftar att trycket på häktena är hårt och i sommar betyder det att den luft som brukar finnas i systemet – när polisen är mindre aktiv på grund av ledigheter – inte uppstår.

Kritik från regeringen

–Det kommer att bli fullt, precis som förra året. Det sliter på personalen och risken ökar för hot och våld, säger Sekos Josip Jovasevic.

Två nya anstalter planeras i Trelleborg och Kalmar, men det är oklart om kommunerna ännu fattat alla nödvändiga beslut.

–Det kommer att ta tid innan allt står färdigbyggt, säger Christer Hallqvist.

Så sent som förra hösten kritiserade justitieminister Morgan Johansson i en intervju i Sekotidningen den långsamma utbyggnadstakten.

Sekotidningen har sökt Kriminalvården och Specialfastigheter för en kommentar och både har senare svarat att tiden för när spaden ska sättas i marken för Tidaholm ”håller på att tas fram”. Trelleborgs och Kalmar kommuner ska anta deltaljplaner under hösten 2021.