I Frankrike förbjöds användningen av asbest 1997, alltså betydligt senare än i Sverige. Tiotusentals personer har redan avlidit av sjukdomar förorsakade av fibrerna. Enligt franska myndigheter riskerar ytterligare mellan 68 000 och 100 000 personer att dö av asbestskador fram till 2050. Många av de drabbade har inte insjuknat ännu.

– Ofta tar det 40 år innan skadorna märks. Men livet kan bli förstört när man ständigt är rädd för att bli sjuk, säger Alain Bobbio.

Han är generalsekreterare för Andeva, en av de föreningar som stödjer asbestoffer i Frankrike.

Alain Bobbio, generalsekreterare för Andeva, som strider för asbestdrabbade i Frankrike.

Ersättning för oro

Nu har franska Högsta domstolen beslutat att alla som har utsatts för asbest i sina arbeten, kan kräva skadestånd för ”Prejudice anxiete”. Den franska termen har ingen direkt motsvarighet på svenska, men innebär att anställda kan tilldömas ekonomisk ersättning från arbetsgivaren på grund av ”psykiskt lidande av oron över att bli sjuk”.

Den här möjligheten finns redan för vissa löntagare, till exempel de som har arbetat på varv eller på asbestfabriker. De sistnämnda har också kunnat gå i förtidspension oavsett om de är sjuka eller inte.

Skadestånden handlar inte om skyhöga summor pengar, ofta mellan 70 000 och 100 000 kronor, säger Alain Bobbio.

Men många andra arbetare har hittills inte kunnat kräva något skadestånd alls. Det har varit fallet med arbetare på byggen, inom bilindustrin, hamnarbetare, folk på järnvägen och även hos det statliga elbolaget EDF.

– Här hos EDF är vi många som har jobbat med asbest. Det användes förr som isoleringsmaterial på kraftverken. Även om det är förbjudet sedan länge händer det fortfarande att vi hittar asbest i byggnaderna, säger Alain Delaunay.

En stor seger

Han berättar att omkring 2000 EDF-arbetare redan har insjuknat på grund av de farliga fibrerna. Många andra vet inte om de kommer att bli sjuka i framtiden.

Det var hans fack CGT, som tillsammans med Andeva och andra föreningar, krävde att möjligheten till skadestånd för ”lidande på grund av ängslan” skulle utökas till alla. Alain Delaunay säger HD-domen är en stor seger.

– Det här är slutet på en orättvis situation.

Domen innebär sannolikt att betydligt fler skadeståndsfall dras inför domstol. Men det är ändå upp till löntagaren att bevisa, genom dokument eller vittnesmål, att hen har hanterat asbest i jobbet.

– Det är ju särskilt svårt när historierna går långt tillbaka i tiden, säger Alain Bobbio.

Han förklarar att HD-domen också är början på långa diskussioner om juridiska knivigheter som preskriptionstider.

De asbestskadade i Frankrike är inte de sämst lottade i Europa, eftersom det finns en särskild skadefond för offren, säger han.

– Men det är fortfarande svårt att få arbetsgivarna dömda i domstol.

Både hos Andeva och hos facket CGT anser man att HD-domen inte bara är en seger för dem som har jobbat med asbest.

– Vi hoppas också att domen leder till att arbetsgivarna blir bättre på att förebygga yrkessjukdomar, eftersom de förstår att de kan råka illa ut i framtiden, säger Alain Delaunay.