I dag krävs att en person insjuknat i en asbestrelaterad sjukdom för att få ersättning. Det går även att stämma arbetsgivare.

Robert Sjunnebo, som är chef för försäkringsrättsenheten på LO-TCO Rättsskydd, vill inte i första hand se en ändring av lagen. Däremot tycker han arbetsmiljöreglerna bör stramas upp för att öka trycket på arbetsgivare och beställare av arbeten.

– Det är mer konstruktivt att jobba förebyggande och säkerställa kännbara sanktioner mot ansvariga som inte undersöker huruvida det finns asbest på arbetsplatsen.

Innehåll från extern tjänst

Genom att klicka på knappen godkänner du tjänstens dataskydsspolicy.

Alarmerande forskning

Under hösten 2018 kom en alarmerande rapport som visade att dödsfallen i lungcancer på grund av asbest i Sverige är fem gånger större än vad man tidigare trott.

Så många som 1 100 dör av asbest varje år istället för 173 personer, enligt forskningen vid internationella arbetsmiljökommissionen ICOH. 

Trots att asbest totalförbjöds 1982 i Sverige, och 2003 internationellt, kommer många fortfarande i kontakt med det farliga ämnet.

Det skadliga är mikroskopiska fibrer som frigörs i luften vid exempelvis slipning, rivning eller sågning.

Enligt Arbetsmiljöverkets senaste statistik anmälde 138 personer mellan 2014-2018 misstanke om att asbest orsakat olika former av arbetssjukdomar. Det rör sig om tumörer och besvär i luftvägar och andningsorgan.

Innehåll från extern tjänst

Genom att klicka på knappen godkänner du tjänstens dataskydsspolicy.

Inom branschområden som Seko har avtal med, är det framför allt eltekniker, och inom sjöfarten som reparatörer och mekaniker på bland annat skeppsvarv som utsätts för asbest. Fiberämnet finns kvar i bland annat brandskydd och isolering i många av de äldre fartygen som används än i dag.

”Utsätts ovetandes”

Exponeringen sker trots att det finns stränga regler kring hantering av ämnet; tillstånd krävs och personal måste utbildas och hälsokontrolleras.

– En del utsätts ovetandes, säger Gustaf Bäck, handläggare på Arbetsmiljöverket, och fortsätter:

– Det händer också att de som är ansvariga inte anmäler att en avsiktlig exponering inträffat. Så, det är svårt att veta exakt antal som utsätts.

Ett problem är att medvetenheten om asbest bland den yngre generationen är låg, menar Gustaf Bäck.

– De äldre är oftast välbekanta med riskerna. Frågan var väldigt diskuterad längre bakåt i tiden och uppmärksammas med jämna mellanrum i dag, men har man tappat lite i frågan.