Förra S­-MP-­regeringen beslutade i juni 2018 att 125 miljarder ska läggas på olika projekt inom drift och underhåll av järnvägen fram till 2029.

Utöver detta har regeringen nu nått en överenskommelse med Liberalerna och Centerpartiet om att lägga 720 miljoner kronor på järnvägsunderhåll, med anledning av coronapandemin.

– Det är viktigt att vi har en hög nivå på järnvägsunderhållet. Regeringen har redan tidigare presenterat den största järnvägssatsningen i modern tid, en 47-procentig ökning av järnvägsunderhållet. Då gäller det att upprätthålla en hög nivå, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

120 av de 720 miljonerna är kompensation för minskade banavgifter:

– Vi gör en kompensation för att framför allt fjärrtågen minskar till följd av pandemin. Minskade banavgifter innebär mindre resurser, då banavgifter går till järnvägsunderhåll. Nu behöver inte Trafikverket minska underhållet, säger Tomas Eneroth.

– Det är ett utmärkt läge att göra järnvägsunderhåll när det är reducerad trafik och finns tid i spår att arbeta. Det här blir både bättre för entreprenörer och de som arbetar i spår, och ger möjligtvis bättre planeringsmöjligheter.

Varifrån tas pengarna från?

– Det här är ett förslag som läggs i en extra budget, precis som alla andra åtgärder under pandemin som vi presenterat. Vi vill både begränsa smittspridningen, rädda jobb och företag och göra viktiga investeringar under den här tiden.

”Förutsätter att Trafikverket gör sitt yttersta”

Tidigare har Trafikverket varit tveksam till just tidigareläggningar av järnvägsunderhåll, av flera anledningar: För små tidsutrymmen i spår för etablering och arbete, uppbokade maskiner, samt att de större arbetena kräver maskiner från andra länder som i coronatider stängt sina gränser.

Däremot finns det flera mindre arbeten på järnvägen som kan göras.

Tomas Eneroth har själv inte informerats om några praktiska hinder att genomföra mer järnvägsunderhåll medan trafiken på järnvägen är reducerad.

– Vår utgångspunkt är att vi förutsätter att Trafikverket gör sitt yttersta för att kunna göra så effektiva insatser som möjligt när det gäller järnvägsunderhållet. Det är upp till verket att också utgå från de beslut som regeringen och riksdag fattar, och sedan verkställa.

Förra året stoppade Trafikverket underhållsprojekt för 350 miljoner de närmaste sex åren. Samtidigt gjorde verket slut på sin underhållsbudget för 2019 och utnyttjade 572 miljoner av anslagskrediten.

Järnvägsföretag lider ekonomiskt

Resultatet blev en käftsmäll mot underentreprenörer på järnvägen, som tvingades varsla sammanlagt över 200 banarbetare. Flera av dessa entreprenörer lider än i dag ekonomiskt och har svårt att komma igen. Ett företag, Scandrail, gick i konkurs.

Trafikverket behöver betala tillbaka sin anslagskredit i år, om inte regeringen beslutar om ett undantag.

I november förra året gav regeringen Trafikverket i uppdrag att göra en långsiktig underhållsplan för järnväg, efter de stora varslen på järnvägen. Tomas Eneroth tycker att planering av järnvägsunderhållet och samarbetet i branschen måste bli bättre.

– Uppdraget ska presenteras i sommar och har förlängts några månader. Det hänger helt och hållet ihop med coronapandemin. Så sker med flera andra uppdrag.

På vägsidan läggs 300 miljoner kronor extra utöver de 164 miljarder som ingår i den nationella planen för vägunderhåll 2018–2029.

– Vi gör en satsning på vägunderhåll i landsbygd. Vi är angelägna om att förbättra vägstandarden. Vi behöver höja ambitionsnivån, annars riskerar vi att få en sämre vägstandard i slutet av planperioden 2019–2022. Det har Trafikverket varnat för sedan flera år.

Trafikverket ser positivt på att kunna genomföra underhållet, och att tidigarelägga.