För drygt en månad sedan gick Trafikutskottets ordförande, Jens Holm, ut med att Vänsterpartiet vill utnyttja coronaläget för mer järnvägsunderhåll, och lägga 1,5 miljarder extra för 2020.

– Nu har ju budgettaket höjts med 350 miljarder kronor. Helt plötsligt finns det faktiskt väldigt stora marginaler i statens budget, sa han.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) såg redan då positivt på förslaget:

– Jag är angelägen om att tidigarelägga järnvägsunderhåll. Det är ett starkt önskemål från många och det är rätt läge att se om vi kan göra olika investeringar. Men de praktiska och ekonomiska förutsättningarna måste finnas på plats, sa ministern till Sekotidningen strax efter Vänsterpartiets utspel.

I dag kom beskedet om en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna om att lägga 720 miljoner kronor till järnvägsunderhåll.

Detta görs då järnvägstrafiken väntas förbli glesare än normalt, i minst ett år framåt på grund av coronapandemin och inställda tåg. Pengarna är en kompensation för minskade banavgifter, samt för att möjliggöra mer järnvägsunderhåll.

Flera hinder för mer järnvägsunderhåll

Enligt Trafikverkets presschef, Bengt Olsson, är det för tidigt att kommentera förslaget innan myndigheten fått ett underlag.

Tidigare har Trafikverket varit tveksam till just tidigareläggningar av järnvägsunderhåll, av flera anledningar: För små tidsutrymmen i spår för etablering och arbete, uppbokade maskiner, samt att de större arbetena kräver maskiner från andra länder som i coronatider stängt sina gränser.

Det handlar om vårt lands blodomlopp, om stora infrastrukturinvesteringar

Anders W Jonsson, Centerns vikarierande partiledare

Däremot finns det flera mindre, förebyggande arbeten på järnvägen som kan göras. Till exempel är ett önskemål från entreprenörer att flytta nattunderhåll till dagtid.

Men även dessa arbeten kräver mycket planering för flera olika verksamheter och lång framförhållning, förklarar Bengt Olsson.

300 miljoner till vägunderhåll

Även vägunderhållet får 300 miljoner kronor extra, som går till underhåll i landsbygd.

”En väl fungerande väginfrastruktur ökar landsbygdens tillgänglighet och konkurrenskraft, men säkrar också väl fungerande vägtransporter i hela landet vilket är viktigt för den regionala tillväxten”, står det i pressmeddelandet från Infrastrukturdepartementet.

Trafikverket ställer sig positiv till att få till extra arbeten på väg, då dessa har enklare förutsättningar att genomföras, uppger presschefen Bengt Olsson.

De aviserade pengarna, till både underhåll på väg och järnväg, ingår i en extra ändringsbudget för 2020. Förslagen presenterades av Centerns vikarierande partiledare Anders W Jonsson på en pressträff.

– Det här har varit väldigt viktigt för oss, det handlar om vårt lands blodomlopp, om stora infrastrukturinvesteringar som är viktiga både för stad och land, säger Anders W Jonsson.