Trafikverket skjuter upp upphandlingar och tilläggsbeställningar – och ett antal förberedelser av upphandlingar har avbrutits. Detta för att arbeten har gjorts snabbare än beräknat och pengarna gått åt, enligt ett pressmeddelande.

Uppskjutna banarbeten

Trots järnvägs­satsning – banarbetare varslas

Nyhet

Det rör sig om ett 100-tal senareläggningar under de kommande sex åren av spår- och spårväxelbyten, ommålning av broar, byte av signalställverk och upprustning av kontaktledningar.

60 miljoner

Trafikverket menar att inga redan upphandlade projekt har avbrutits. 

60 miljoner kronor är vad myndigheten hoppas kunna spara in inom de pågående baskontrakten. Samtidigt påpekar Sven Ödeen, chef för järnvägsunderhåll, att Trafikverket i år har genomfört underhålls- och reinveseteringsåtgärder för cirka 8,7 miljarder kronor – en halv miljard mer jämfört med 2018.

Sekotidningen har tagit del av handlingar från Trafikverket som visar på att myndigheten inledde året med minus 560 miljoner kronor till järnvägsunderhållet – och att underskottet förväntas öka med 240 miljoner innan årets slut.

”Måste bli bättre”

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) har sagt till Dalarnas Tidning att han är missnöjd med planeringsarbetet.

– Trafikverket måste ansvara för sin relation med underhållsföretagen och i grunden är så är det ju rätt att det kommer att göras mer beställningar än någonsin av järnvägsunderhåll och i svensk järnväg, men planeringen för det måste bli bättre och därför kommer regeringen också att återkomma med tydligare styrning av järnvägsunderhållet, säger han till tidningen.

Hittills har 130 banarbetare varslats. Av dem är ett 20-tal tillsvidareanställningar.

Sekotidningen har sökt kommentar från Trafikverket.