Flera järnvägsentreprenörer verksamma i Dalarnas län fick det tufft i höstas när Trafikverket sköt upp arbeten på järnvägen. Över 200 banarbetare varslades om uppsägning.

Dessutom gick ett företag, Scandrail, i konkurs. Ett annat ansökte om rekonstruktion, två andra förde samtal med sina banker.

Enkät om läget

Nu har Sekotidningen gjort en enkät om hur läget ser ut för de tiotal entreprenörer, som hösten 2019, tillsammans vände sig till Trafikutskottet med en vädjan om hjälp.

Alla saknar egna basunderhållsavtal och större entreprenadkontrakt med Trafikverket, och har dessutom ofta korta avbeställningstider på tio arbetsdagar. Det är därför uppskjutna arbeten kan slå hårt ekonomiskt.

Av nio tillfrågade företag, har åtta besvarat enkäten och uppger samstämmigt att läget inte förändrats.

Signalbolaget svarar så här: ”Färre uppdrag, hård priskonkurrens och osäkerheten om att vi kan genomföra redan bokade jobb utan att de ställs in.”

Maicon Rail: ”Det händer inte tillräckligt i branschen för att stimulera den och skapa framtidstro.”

Rallarsving: ”Katastrofalt ekonomiskt läge och vi hade varit i konkurs utan ägartillskott. Vi har en fjärdedel av normal beläggning.”

Kontaktledningsbyggarna: ”Det ekonomiska läget från i höstas arbetar vi fortfarande med, men ser att dessa insatser har gjort att vi börjar se en ljusning. Vi har färre arbeten med tanke på att vi har ”sagt upp medarbetare” innan jul.”

Heab Entreprenad: ”Även fast vintern har varit mild så har vi färre med arbete i år.”

STG: ”Följderna av föregående års utveckling kommer att drabba företagen och på så sett även personal under hela detta året.”

Last och planering Rail: ”Är lite trögt fortfarande men hoppas på förändring.”

JH Spårservice: ”Ekonomiska läget har försämrats. Färre arbeten. Coronakrisen – färre jobb.”

Förra året gjorde Trafikverket slut på sin underhållsbudget för 2019 och utnyttjade 900 miljoner av anslagskrediten. Detta är skälet till att de stoppade underhållsprojekt för 350 miljoner de närmaste sex åren.

– Det som nu behövs är att regeringen låter Trafikverket slippa betala tillbaka anslagskrediten och att man tar ansvar för sina entreprenörers leverantörer/underentreprenörer, samt de löften man gett till människor och organisationer, säger en anställd på ett av företagen i Dalarna.

Trafikutskottets ordförande, Jens Holm (V) har en annan lösning, som han menar inte enbart gynnar de företag som det går trögt för, utan kan hjälpa Trafikverket att komma i fas med ett eftersläpande underhåll av järnvägen.

Trafikverket ser hinder

Han vill att underhålls- och upprustningsarbeten tidigareläggs nu när det är betydligt mindre trafik på järnvägen i och med Coronautbrottet.

– Tyvärr är det många företag som tvingats dra ned eller lägga ner sin verksamhet. Vi har helt enkelt gott om personal som skulle kunna med kort varsel utföra mer järnvägsunderhåll, säger Jens Holm.

Men Trafikverket ser flera hinder:

  • För små tidsutrymmen i spår för etablering och arbete.
  • De maskiner som finns är redan uppbokade på arbeten.
  • De större arbeten kräver maskiner från andra länder som i coronatider har stängt sina gränser.

– Återstår gör då något mindre, förebyggande arbeten på järnväg som kan vara något enklare att få till. För järnväg finns ett önskemål från entreprenörer att flytta vissa nattjobb till dagtid. Vi tittar på var detta skulle vara möjligt. Inget beslut är taget, säger Bengt Olsson, presschef.

För att mindre arbeten ska kunna genomföras krävs finansiering, då Trafikverkets pengar är låsta till pågående upphandlingar eller arbeten.

– Det är så klart en kostnadsfråga, säger Jens Holm, och fortsätter:

– Vi i Vänsterpartiet tycker att det bästa är om regeringen anslår mer pengar, ungefär 1,5 miljarder extra för det här året. Nu har ju budgettaket höjts med 350 miljarder kronor. Helt plötsligt finns det faktiskt väldigt stora marginaler i statens budget.

Bollen hos regeringen

Partiet vill att Trafikverket får i uppdrag att tillsammans med branschen skyndsamt utreda var någonstans mindre järnvägsarbeten kan utföras.

Bollen ligger nu hos regeringen. Sekotidningen söker kommentar från infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).