Syftet med uppdraget är att Trafikverket ska skärpa planering av underhåll, att tågens punktlighet ökar och att banarbetare får mer tid i spåret.  

– Tågoperatörerna, underhållsföretagen och Trafikverket måste tillsammans lösa detta. Man ska veta i god till när underhållsarbeten ska göras, naturligtvis med undantag från akuta insatser, säger Tomas Eneroth (S).

Trafikverket har till april 2020 på sig att ta fram en ny plan. Arbetet med den ska göras i samråd med tågoperatörer, järnvägsentreprenörer och transportköpare, och andra relevanta aktörer.

Planen ska sträcka sig fyra år framåt och innehålla vilka banarbeten som planeras, när de ska göras och vilken påverkan de får på järnvägstrafiken under genomförandet.

– I ett läge där vi gör rekordstora underhållsinsatser, en 47 procentig ökning, då måste det bli än viktigare att den tid i spår som ställs till förfogande används. När nu planen tas fram i samverkan så är det också en tydlig signal om att det inte är Trafikverket enkom själv som kan arbeta fram en sådan plan. Det måste vara en gemensam förståelse över hur resurserna kan användas på ett effektivt sätt.

”Vi måste veta”

Regeringens beslut om att ge Trafikverket uppdraget är också kopplat till det hundratal projekt på järnvägen som skjuts upp. Senareläggningarna gjordes eftersom underhållspengarna tog slut tidigare än tänkt. Även anslagskrediten är utnyttjad till en summa om 900 miljoner kronor.

– Vi kan inte ha den här korta framförhållningen, vi måste veta vad som ligger framöver, sa Tomas Eneroth på Sekos spår- och säkerhetsdag som hölls i Stockholm under veckan.

Anslaget till järnvägsunderhållet kommer öka de kommande åren. Att i det läget riskera att tappa kompetens, det är helt feltänkt

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Enligt Trafikverket beror senareläggningarna på att myndigheten inte har budgeterat för att genomföra alla projekt under året. Samtidigt menar man att väldigt många arbeten gjorts, betydligt fler än föregående år.

Att arbeten skjutits upp har inneburit att kontrakt med underentreprenörer sagts upp med kort varsel, samt att cirka 200 banarbetare varslats om uppsägning.

”Helt feltänkt”

De flesta är säsongsarbetare som fått sluta i förtid, flera månader tidigare än normalt. För första gången på många år har även fast anställd personal varslats.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth anser att Trafikverket behöver bli bättre på att planera underhållet på järnvägen.

Tomas Eneroth ser allvarligt på Trafikverkets dåliga planering och risken för att banarbetare försvinner från branschen.

– I grunden handlar det om planeringsförutsättningar och förutsägbarhet. Vi måste komma ifrån det där säsongsbetonade för det här är en kompetens som kräver upplärning, kontinuitet och erfarenhet. Anslaget till järnvägsunderhållet kommer öka de kommande åren. Att i det läget riskera att tappa kompetens, det är helt feltänkt.

Samtidigt berömmer ministern Trafikverket för arbetet med Getingmidjan:

– Där finns det både framförhållning och mer tid i spår ges, vilket ökar säkerheten, inte minst för de som utför underhållsarbetet.

Uppdraget som ges till Trafikverket är en del av Januariavtalet, uppgörelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

En parallell utredning ska titta på åtgärder kring att avvisa järnvägsfordon som skadar järnvägsanläggningen. Den ska redovisas i augusti nästa år.