Näthandeln har exploderat och medfört fler stora, otympliga och tunga paket att hantera för postanställda – inte minst på Postnord, där paket som ska levereras till kundens dörr får väga upp till 35 kilo. Det är olämpligt tungt att hantera manuellt, enligt Arbetsmiljöverket som just nu genomför en nationell tillsyn av pakethantering inom e-handelskedjan.

– Historiskt har vi nog agerat ganska reaktivt på de synpunkter vi fått från vår skyddsorganisation och Arbetsmiljöverket. Nu är vårt synsätt i stället att vi ska vara proaktiva och försöka hitta lösningar, säger Lars Persson som är projektledare för Postnords initiativ Hållbar fysisk arbetsmiljö i paketprocesserna.

Rembana kan lossa paket från lastbilar

Projektet startade i februari och består av flera olika arbetsgrupper, som bland annat undersöker arbetet på terminalerna, i distributionen och på utlämningscenter. Till exempel har terminalgruppen hittat ett sätt att automatisera lossningen av löslastade paket från lastbilar.

–Vi har hittat utrustning – en parcel picker, ett slags rembana. Den kan man vinkla på olika sätt mot paketstapeln i lastbilen, så att paketen dras upp på bandet i stället för att medarbetare står och lyfter upp paketen på bandet, som det fungerar idag, säger Lars Persson.

Ett problem är att det inte finns så många automatiseringslösningar som passar just posthantering. Det mesta på marknaden utgår från lagerhantering där alla paket har exakt samma vikt och storlek.

Lars Persson på Postnord tittar på olika lösningar för att förbättra arbetsmiljön.

– Så det handlar mycket om att hitta lyfthjälpmedel, som vakuumlyftar. Vi har det på vissa arbetsstationer redan men tror vi kan använda det mer.

Vi vet att vi idag styr kunder till fel beteende.

Lars Persson, projektledare Postnord

När det gäller distributionen är det svårare att hitta bra arbetsredskap, eftersom medarbetarna där jobbar ensamma.

– Vi har scannat marknaden och testat olika kärror, elektriska trappklättrare, bärselar och andra lyfthjälpmedel. Det vi valt att gå vidare med nu är elektriska trappklättrare, säger Lars Persson.

Testar trappklättrare i södra Stockholm

Den elektriska trappklättraren är en kärra som med hjälp av ett batteri kan klättra trappsteg för trappsteg, utan att den som hanterar kärran behöver använda egen muskelkraft för att släpa upp lasten.
Det kan fungera på en del ställen, men inte i spiraltrappor, enligt Lars Persson.

Problemet är att trappklättraren är tung. Därför håller projektgruppen nu på att ta fram en liten ramp som kan användas för att få trappklättraren in och ut ur skåpbilen. Konceptet ska testas i södra Stockholm.

– Det är viktigt att vi hittar arbetsredskap som är praktiska att använda. Om trappklättraren tar tid att få in och ut ur bilen så kommer folk välja bort den. Därför måste vi också vara tydliga som arbetsgivare och chefer om att personalen ska använda den, och att det finns tid att använda den.

Gränsen för hur tunga paketen får vara varierar med 15 kilo mellan post- och paketbolagen. På Postnord kan paket som ska levereras manuellt till kunder väga 35 kilo.

– Det beror på skillnader i produktvillkor och det handlar hela tiden om att balansera olika aspekter. Långsiktig lönsamhet är också viktigt. Bolaget vill inte släppa det segmentet, därför behöver vi i stället hitta lösningar så att det hanteras på rätt sätt, säger Lars Persson.

Kunder bygger ihop kollon till jättepaket

En grupp i projektet undersöker om Postnord kan ändra sina villkor och prissättning.

– Vi vet att vi idag styr kunder till fel beteende. Vi ser att de bygger ihop flera kollin till ett stort. Frågan är hur vi kan förmå dem att dela upp paketen, och ändå erbjuda konkurrenskraftiga priser, säger Lars Persson.

En idé är att låta tunga paket vara röda. Då kan man manuellt se att här är ett tungt paket.

Tapio Lehto, senior arbetsmiljöspecialist Postnord

Tapio Lehto är senior arbetsmiljöspecialist på Postnord. Han vill att särskilt tunga paket, exempelvis över 20 kilo, ska få en tydlig och branschgemensam märkning i väntan på att mer av hanteringen automatiserats.

– Postnord Sverige bereder just nu ett förslag om att vi inom branschen ska ha en gemensam nordisk viktmärkning på paket, för det har vi inte idag. Paketen är märkta på olika sätt beroende på vilka företag och länder de kommer ifrån. En idé är att låta tunga paket vara röda. Då kan man manuellt se att här är ett tungt paket, det ska jag inte försöka lyfta på egen hand utan där ska arbetsredskap användas, säger Tapio Lehto.

Stefan Fougt, huvudskyddsombud på Postnord, tror att projektet kommer ge bra resultat i slutänden – den stora frågan är hur bolaget löser situationen i övergångsperioden. För förändringarna kommer ta lång tid. Något slutdatum för projektet är inte satt.

Projektledaren Lars Persson hade nyligen en dragning om projektet för Sekos representantskap i Postnord.

– De tycker det är jättebra, men att det går alldeles för långsamt.