Det förekommer stor illegal försäljning av vapen och droger i samhället, även via post och paket.

Därför tillsatte regeringen en utredning om en ändring i postlagen i augusti 2019. Detta i syfte att göra det möjligt för anställda inom posten att på eget initiativ bryta tystnadsplikten när det finns misstanke om brott.

– Det kan till exempel vara så att en postförsändelse går sönder och ett piller av något slag trillar ut. Som det är i dag ska man skicka försändelsen vidare till mottagaren, sa regeringens utredare Kazimir Åberg på en pressträff.

Postanställda får larma polis

I dag kan brevbärare enbart bryta tystnadsplikten om polis begär det. Men då krävs misstanke om brott med minst två års fängelse i straffskalan. Med det nya förslaget sänks detta till ett år.

Jag tycker inte det är brevbärarens eller chaufförens jobb att kontakta polis

Malin Bodin, gruppledare på Postnord

Brevbärare ska i framtiden alltså kunna larma brottsbekämpande myndigheter, polis och tull, enligt förslaget. Men anställda får inte öppna ett brev eller paket.

Malin Brodin välkomnar ändringen men tycker inte det ska vara upp till postens anställda att larma polis.

Malin Bodin är gruppledare på Postnord på Norrmalm i Stockholm med ansvar för paket. Och det har hon gjort i många år. Bara enstaka gång har hon misstänkt att ett paket innehåller narkotika. Hon ställer sig frågande till vad förändringen kan leda till.

– Det skickas säkert mycket som man inte har någon aning om. Men det måste gå sönder för att man ska reagera. Det är ganska vanligt att försändelser går sönder. Men det brukar vara sprayflaskor, handsprit och såna saker, säger hon.

Ökad hotbild mot anställda

Postnords huvudskyddsombud, Stefan Fougt har tidigare varnat för att en ändring av tystnadsplikten kan leda till en ökad hotbild mot anställda. Han är dessutom orolig för att anställda kommer ses som polisens förlängda arm. Malin Bodin är också orolig för detta.

– Jag tycker inte det är brevbärarens eller chaufförens jobb att kontakta polis. Jag ser hellre att det görs av ens arbetsledare eller chef. Just för att vi inte ska bli utsatta för hot eller något annat.

Utredningen föreslår samtidigt att skärpa tystnadsplikten när det gäller hemliga tvångsmedel – telefon- och rumsavlyssning, kameraövervakning, övervakning av elektronisk kommunikation.

– Det här är kraftfulla förslag för att förhindra och försvåra narkotikaförsäljning via postförsändelser, men också annan typ av brottslighet, sa energi- och digitalminister Anders Ygeman (S) på pressträffen.

Utredningen skickas nu ut på lagrådsremiss.