Näthandelns snabba expansion gör att postanställda får bära fler tunga paket, något Sekotidningen tidigare rapporterat om. På Postnord kan anställda behöva lyfta och bära paket så tunga som 35 kilo flera gånger om dagen. Ofta ska paketen levereras hela vägen fram till kundens dörr, ibland upp för flera trappor utan hiss.

– Vi har en viktgräns på 35 kilo, och de flesta tycker det är väldigt mycket. Vi klarar inte av att hantera det utan hjälpmedel. I nuläget är det enda man kan göra att använda någon kärra som inte fungerar i trappor eller att hjälpas åt med en kollega, säger Stefan Fougt, huvudskyddsombud på Postnord.

Ingen gräns för hur tungt det får bli

De flesta andra post- och paketbolag har däremot en viktgräns på 20 kilo till privatkunder, enligt Stefan Fougt.

– Även det är för tungt egentligen. Om de har avtalskunder kan de också ha högre gränser.

Enligt Eric Storbjörk, arbetsmiljöinspektör och projektledare för Fokusområde e-handel på Arbetsmiljöverket, finns det inget regelverk som säger var viktgränsen ska ligga. Däremot måste arbetsgivarna undersöka riskerna vid tunga lyft, och då kan de använda olika metoder.

– Metoderna sätter gränser för vad som är lämpligt, utifrån vad man kommer fram till. Det beror dels på själva tyngden, men också på hur många paket man lyfter, hur ofta och på vilket sätt. Ibland kanske inte vikten är så hög, men balansen i paketet, emballaget och greppbarheten kan också ha betydelse för vad som blir en ohälsosam belastning, säger Eric Storbjörk.

På utlämningsställen har branschen satt 20 kilo som en gemensam överenskommelse om maxvikt.

– Branschen har själv konstaterat att det inte är ett tungt lyft. Men vid hemleveranser är det upp till 35 kilo. Det är klart att det låter som rätt mycket och är olämpligt att hantera manuellt.

Saknas ofta hjälpmedel

Just nu pågår Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av pakethantering inom e-handelskedjan. Under 2019 inspekterade myndigheten terminaler och utlämningsställen. 2020 påbörjades inspektioner hos e-handlare, främst inom varuplock och lager, och hos arbetsgivare som anställer förare för paketdistribution.

Företagen väljer inte produktlösning utifrån arbetsmiljöaspekter, utan utifrån en affärsmodell.

Eric Storbjörk, arbetsmiljöinspektör och projektledare på Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket undersöker bland annat risker som har att göra med belastningsergonomi och användningen av truckar och annan arbetsutrustning. Enligt verket är det vanligt i e-handeln att det saknas arbetsutrustning som underlättar pakethantering, exempelvis hjälpmedel för lyft.

Arbetsmiljöverket har flera pågående ärenden efter anmälningar om tunga lyft i posthanteringen. Enligt Eric Storbjörk finns det fall där myndigheten konstaterat att vikten är för hög.

– Vi har inga maxvikter i föreskrifterna. Men det är klart att om det finns risker och arbetsgivarna inte kan visa att de hanterar riskerna på ett rimligt sätt, då ställer vi krav på dem att vidta åtgärder. Med det utvecklas en praxis för en hälsosam belastningsnivå. Det är ju så arbetsmiljöarbetet i Sverige är tänkt att fungera.

Nonchalerat problemet under lång tid

Det rimliga sättet att minska riskerna vid tunga paket är att undvika manuell hantering, menar Eric Storbjörk.

– Vi uppfattar att e-handeln har haft en otrolig tillväxt på kort tid. Arbetsmiljöarbetet har inte hängt med hos många aktörer. Företagen väljer inte produktlösning utifrån arbetsmiljöaspekter i första hand, utan utifrån en affärsmodell. Vi ser att det har brustit i kunskaper kring till exempel belastning och att det påverkat hur företagen jobbat i det systematiska arbetsmiljöarbetet med detta.

I nuläget är det stora brister.

Stefan Fougt, huvudskyddsombud på Postnord

Huvudskyddsombudet Stefan Fougt anser att Postnord har nonchalerat problemet med tunga lyft under mycket lång tid, trots att skyddsorganisationen legat på i frågan. Arbetsmiljöverkets pågående inspektioner kan dock ha drivit på bolaget.

– I nuläget är det stora brister. Men i år har Postnord satt i gång ett projekt för att lösa problemen med tunga lyft. Jag tror det kommer bli bra i slutänden, frågan är hur man löser situationen i övergångsperioden, säger Stefan Fougt.

Arbetsmiljöverket räknar med att bli klara med sin tillsyn av pakethanteringen i e-handeln i februari.

8 AV 10 HADE BRISTER I ARBETSMILJÖN

Under 2019 inspekterade Arbetsmiljöverket 560 utlämningsställen och 121 paketterminaler. 8 av 10 arbetsgivare fick krav på att åtgärda brister i arbetsmiljön.

• 39 procent av bristerna handlade om brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet, främst kring att undersöka och riskbedöma arbetsmiljön.
• 29 procent av bristerna handlade om belastningsergonomi. Resultatet antyder enligt Arbetsmiljöverket att många arbetsgivare inte undersökt belastningsergonomi på rätt sätt, och inte tagit hänsyn till hur tungt, hur ofta och hur länge anställda lyfter.
• Bristande kunskaper hos arbetsgivarna är återkommande, enligt verket.