Det var 2017 som Leif­-Ivan Karls­son försatte hotell­ och restau­rangfartyget M/S Birger Jarl i konkurs för att bli av med be­ sättningen och i stället driva vi­dare med ett bemanningsbolag.

Men personalen tog strid. De ville sammanlagt ha 1,4 miljoner kro­nor i obetalda löner och stämde entreprenören med Sekos hjälp.

Leif-Ivan Karlsson får betala 400 000 till besättning

Nyhet

”Emot förlikas”

Förbundet använde sjöpanträtt­en, som innebär att fartyget an­vänds som säkerhet för löneford­ringar. Leif-­Ivan Karlsson tving­ades erbjuda bankgaranti för att undvika kvarstad på Birger Jarl.

Över ett år senare, efter många rättsliga turer, nåddes en förlik­ning i oktober vid Stockholms tingsrätt. Tv­profilen tvingades betala 400 000 kronor, men par­terna fick stå för sina rättegångs­ kostnader.

– Jag var emot att förlikas. Jag bryr mig inte så mycket om peng­arna. Hela historien är ett hån mot svenskt sjöfolk. Därför skulle jag gärna ha sett en dom, oavsett om vi skulle ha vunnit eller inte, säger Mats Hansson, en av dem som tilldömts ersättning i för­ likningen.

Leif-Ivan Karlsson dök inte upp i rätten

Nyhet

Vi tog fajten

Teodor Scott jobbade som ma­tros på Birger Jarl i 17 år. Han säger att målet har legat som en tyngd i bakhuvudet på honom.

– Det känns bra att det är över och att vi tog fajten. Det hand­lar om principer, man får inte göra som han gjorde. Vi hade naturligtvis hoppats på mer och framför allt tuffare tag i förhandlingarna. Nu blev det en fjärde­ del av vad vi ursprungligen ville ha. Men huvudsaken är att det blev något.

Leif­-Ivan Karlsson har hela tiden hävdat att han inte hand­lat felaktigt.