På Kumlaanstalten har en del intagna fått dela rum en längre tid. Av de ordinarie 420 platser har man dubbelbelagt 80 platser.

Från fackligt håll har läget länge kritiserats, då både hot och våld ökat och säkerheten kommit i skymundan, vilket Thomas Hagsten, ordförande för Seko på Kumla, tidigare berättat.

Kriminalvården i stabsläge

Nyligen gick Kriminalvården dessutom upp i stabsläge med anledning av den akuta platsbristen.

Stabsläge innebär att det beslut ska kunna tas snabbt om nya tillfälliga platser. Nu i höst behövs minst 200 platser, enligt Kriminalvården.

Läget har fått vissa anstalter att ta till med ovanliga nödlösningar. Häktet i Umeå har köpt madrasser för att kunna ta emot häktade, även när det är fullbelagt.

64 nya platser vid Kumlaanstalten

Därför är beskedet om att Kumlaanstalten bygger ut efterlängtat. Enligt anstaltschefen Jaques Mwepu kan bygget komma igång om ett år och invigas 2023, skriver tidningen Sydnärkenytt.

Vad som planeras är två nya huskroppar med totalt 64 platser för intagna, samt sysselsättningslokaler med möjlighet till studier och verkstadsverksamhet.