Det har blivit allt vanligare att tågvärdar blir påhoppade, utsatta för kränkande kommentarer och spottade på.

– Det förekommer alldeles för mycket, säger Lars Holmqvist.

Tågvärdar misshandlades – biljettkontroller stoppades

Arbetsmiljö

Ett problem är vissa ungdomsgäng agerar hotfullt vid biljettkontroller – för att slippa betala. Något som fått tågvärdar att undvika att kontrollera biljetterna för vissa resenärer, berättar Johan Sigvant, huvudskyddsombud på Öresundstågen, för Sydsvenskan.

”Kan bli problem”

Enligt Lars Holmqvist gäller det att som tågvärd välja sina strider. 

– Konflikter skapas mellan två personer, man kan undvika dem eller ta dem. Om man har jobbat några år som tågvärd så blir man en människokännare till sist. Då kan man veta på förhand att det kan bli problem. Tågvärdar har ingen polisiär position. Ens uppgift är att serva kunden och där får man göra en bedömning fall till fall. 

På Pågatågen används numera kroppskameror av tågvärdar. Ombord Öresundstågen finns övervakningskameror. 

Något som också varit starkt efterfrågat är fler tågvärdar ombord, vilket nu kommer ske – i alla fall på Öresundstågen när SJ tar över trafiken i december 2020. Det var ett grundvillkor i Skånetrafikens anbudsunderlag. 

Transdev vägrar betala skadestånd till tågvärdar

Nyhet

I dag finns endast en tågvärd per tåg.  Nu blir det istället en för varje tågsätt. Som mest kan det alltså bli tre tågvärdar ombord. 

– Detta gör man för att öka tryggheten. Det är även kundrelaterat, resenärer ska lättare kunna få kontakt med någon i tågpersonalen och känna sig väl omhändertagna, säger Anders Engzell, kommunikatör på Skånetrafiken.

Ola Brunnström, huvudskyddsombud för Seko på Pågatågen, har sedan dubbelbemanningen ombord togs bort för över ett år sedan krävt att Arriva ska införa det igen. Men han har inte fått gehör från arbetsgivaren.

”Så är det”

Deadline för att överklaga upphandlingen av Öresundtågstrafiken gick ut 31 maj. Ingen motsatte sig beslutet.

SJ har tidigare sagt att all personal på Transdev kommer få jobb när bolaget tar över trafiken 2020. 

– Seko har inte träffat SJ efter upphandlingsbeslutet, men inrangering kommer att ske enligt gällande lokalt kollektivavtal och Las 6b om övertagande av personal. Förhandlingen som vi önskar påbörja snarast brukar av tradition väcka en del problemställningar vilket ligger i sakens natur, säger Lars Holmqvist på Seko Transdev Öresund.