Följ oss på Facebook

–Det handlar om minst 1,5 miljoner, troligen upp emot 3,2 miljoner kronor som de inte vill betala ut, säger Lars Holmqvist, ordförande för Seko på Transdev Öresundståg.

Arbetsdomstolen kom i höstas fram till att Transdev bröt mot kollektivavtalet med Seko när  företaget på sommaren 2015 drog in ob-ersättning när det till exempel uppstår väntetid vid byte av tåg, på obekväm tid. Tre års utebliven ersättning gav också rätt till ett skadestånd på 10 000 kronor.

Alla på Öresundståg får retroaktiv ob-ersättning

Nyhet

Sekos uppfattning har hela tiden varit att samtliga tågvärdar som drabbats av att de inte fått ob-ersättning under perioden 2015 – 2018 ska ha skadestånd. Något som Transdev hittills sagt nej till, även i central förhandling.

Inget pilotfall enligt Transdev

Domen i höstas rörde två tågvärdar, men parterna var, enligt Seko, tidigt ense om att dessa skulle fungera som pilotfall.

–Vi kunde inte ta över 300 medlemmar till AD, säger Lars Holmqvist.

Transdev anser att Arbetsdomstolens beslut enbart gäller för de två tågvärdar vars fall behandlades i domstolen.

I ett mejl till Sekotidningen skriver Anders Ekman, affärschef på Öresundståg, att företaget inte delar uppfattningen att alla tågvärdar ska ha skadestånd.

”Under förra veckan förhandlades frågan på central nivå mellan Almega och Seko, en förhandling som avslutades i oenighet. Från Transdevs sida har vi inte möjlighet att kommentera innehållet eller argumenten från parterna i förhandlingen,  utan konstaterar att parterna inte nådde konsensus i frågan, och förhandlingen avslutades i oenighet”.

Efter domen i Arbetsdomstolen har Transdev betalat ut retroaktiv ob-ersättning till samtliga tågvärdar, med undantag för en timmes obetald rast och tiden mellan 22 och 06 vid övernattning.

Även Seko på Krösatågen Nord, har krav på retroaktiv ob-ersättning för den period som Transdev var arbetsgivare. Hittills har dock Transdev sagt nej med hänvisning till att AD-domen gällde tågvärdar på Öresundståg.