Polisen fattade snabbt beslut om att inleda en förundersökning efter en polisanmälan om människohandel på städbolaget Efmab, vilket framgår av en huvudanmälan som Sekotidningen tagit del av.

”Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats”, står det i beslutet från den 7 september.

Ärendet hamnade sedan på Maria Axfeldts bord. Hon är kriminalinspektör vid utredningsenheten för människohandel i Stockholm.

Efter två veckor säger hon till Sekotidningen att förundersökningen läggs ned. Det går helt enkelt inte att få fram tillräckligt med bevis för att gå vidare:

”De uppgifter som inkommit till utredningen är andrahandsuppgifter via en tredje part. De personer som är källan till uppgifterna är okända och vill inte medverka i utredningen”, står det i beslutet.

Efmab: Vi följer alla regler

Sebastian Fernandez, vice vd på Efmab, har tidigare sagt till Sekotidningen att anklagelserna som riktas mot företaget är felaktiga.

– Vi följer alla regler och lagar, säger han.

Det var Rainer Andersson, ordförande för Seko Pendelklubben, som gjorde polisanmälan om misstänkt människohandel, eller arbetskraftsexploatering på Efmab, som har uthyrda städare på MTR i Stockholm.

Han bygger anmälan på vad medlemmar på pendeltågen i Stockholm berättat.

Efmab saknar rätt kollektivavtal

Efmabs personal, som skött frontrutetvätt på pendeltåg, stationsstäd och fordonstvätt i depå, har berättat att de städar fler stationer på färre timmar än MTR:s lokalvårdare, och har dessutom lägre lön, får ingen eller vid enstaka fall Ob-ersättning, samt jobbar fler helger i rad, enligt Pendelklubben.

En del av de anställda har arbetstillstånd för att få stanna i Sverige. Det är framför allt dessa som Pendelklubben menar utnyttjas. Klubben har inga bevis för det misstänkta brottet, förutom vad flera av de anställda har berättat.

MTR har haft städare från Efmab sedan mars månad. Under den här tiden har företaget inte haft rätt kollektivavtal.

Efmab är medlem i arbetsgivarorganisationen Almega sedan 2006 och har serviceentreprenad-avtalet, och därmed kollektivavtal. Däremot inte spårtrafikavtalet, vilket är det avtal företag ska ha när arbete utförs inom spår, station, ombord på tåg.

Efter att polisanmälan gjordes har Efmab träffat Seko och ska skriva rätt kollektivavtal.