Det har framkommit uppgifter om missförhållanden och dåliga arbetsvillkor hos Efmabs städpersonal på MTR, som bedriver pendeltågstrafiken i Stockholms län.

– Vi dementerar påståendena. Vi följer alla regler och lagar genom de fackförbund som vi är anslutna till i dag, säger Sebastian Fernandez, vice vd på städföretaget.

Nyligen gjorde Rainer Andersson, ordförande för Seko i Pendelklubben, en polisanmälan om misstänkt människohandel på Efmab.

Detta efter uppgifter om utnyttjande av arbetskraft och usla arbetsvillkor. Efmabs personal, som skött frontrutetvätt, stationsstäd och fordonstvätt i depå, har berättat att de städar fler stationer på färre timmar än MTR:s lokalvårdare, och har dessutom lägre lön, får ingen eller vid enstaka fall Ob-ersättning, samt jobbar fler helger i rad.

Pendelklubben: Städpersonal utnyttjas

En del av de anställda har arbetstillstånd för att få stanna i Sverige. Det är framför allt dessa som Pendelklubben menar utnyttjas. Klubben har inga bevis för det misstänkta brottet människohandel, förutom vad flera av de anställda har berättat.

Efmab har förutom kontrakt med MTR, Stockholmsmässan, Sandvik, Planeta och fackförbundet Unionen som kunder. Annette Fagerholm, lokalansvarig på Unionen, säger till tidningen Kollega att hon följer utvecklingen, och att hon är redo att avsluta samarbetet med Efmab om det skulle visa sig att anklagelserna stämmer.

Efmab blev medlem i arbetsgivarorganisationen Almega 2006 och har serviceentreprenad-avtalet, och därmed kollektivavtal. Däremot inte spårtrafikavtalet, vilket är det avtal företag ska ha när arbete utförs inom spår, station, ombord på tåg.

Sekos ombudsman, Carolin Evander, har försökt få företaget att teckna avtal, men utan framgång. Men efter polisanmälan begärde hon en formell förhandling med städbolaget, som nu meddelar att man ska träffas.

– De avtal som vi behöver för att ha MTR som kund har vi. Nu har det kommit upp när vi gjort ytterligare tjänster hos MTR att vi behöver det avtal som Seko har. På torsdag ska vi träffas och utvärdera behovet av det och eventuellt teckna det då, säger Sebastian Fernandez.

Hur ser du på uppgifterna om att de som jobbar hos er inte har samma arbetsvillkor eller löner som lokalvårdarna på MTR?

– Vi följer alla lagar och regler som vi har genom de fackförbund som vi är ansluta till.

Enligt Sebastian Fernandez har polis ännu inte tagit kontakt med städföretaget.

– Vi har hört av oss till polisen och de har inget underlag för polisanmälan att ge oss.

Efmab: Personal får ta rast

Rainer Andersson uppger att han kallats till polis och berättar att han träffat MTR:s HR-chef och städchef, som inte håller med om att den inhyrda städpersonalen utnyttjas.

Enligt Pendelklubben får inte städpersonalen prata med MTR:s personal om sina arbetsvillkor. Vad har du att säga om det?

– Det är någonting jag vill dementera. Så är det inte. Vår personal får självklart prata med vem man vill, säger Sebastian Fernandez.

Får man ansluta sig till fack?

– Absolut.

Hur ser städpersonalens scheman ut. Pendelklubben har fått höra att anställda inte har tid att ta rast?

– Vi följer de städmetoder som är framtagna för att hålla stationerna rena. Vi ger vår personal de timmarna de behöver för att hinna med att städa. Vi följer alla regler och krav på raster och pauser som en medarbetare behöver.

Finns det krav på hur många stationer de ska städa per dag?

– Det finns önskemål från vår uppdragsgivare MTR om antal stationer, nivån på renheten, det är den nivå vi följer.

Vad får de i månadslön eller ingångslön?

– Det kan jag inte uttala mig om. Det varierar så mycket per anställd och beroende på erfarenhet.