I samband med coronapandemin hyrde MTR i mars in städare från företaget Efmab. Detta eftersom arbetsbelastningen var högre än normalt då många städare på pendeln var sjukskrivna.

Under den här tiden har Sekos fackliga förtroendevalda fått uppgifter om usla arbetsvillkor för de inhyrda städarna. Personalen, som skött frontrutetvätt på pendeltåg, stationsstäd och fordonstvätt i depå, har berättat att de städar fler stationer på färre timmar än MTR:s lokalvårdare, och har dessutom lägre lön, får ingen eller vid enstaka fall OB-ersättning, samt jobbar fler helger i rad.

Tågvärden Rainer Andersson, facklig förtroendevald för Seko, har pratat med en person på Efmab som har arbetstillstånd. För att få stanna i Sverige krävs att hen är heltidsanställd. Därför är hen nu rädd för att kräva bättre arbetsvillkor från sin arbetsgivare och ansluta sig till facket.

Rainer Andersson och medlemmarna inom städ är upprörda över vad de beskriver som utnyttjande av arbetskraft. I början av september gjordes polisanmälan mot Efmab, då MTR inte agerat. Brottsrubriceringen är misstänkt människohandel.

”Människohandel är rubriken”

Pendelklubben har inga bevis för det misstänkta brottet, förutom vad flera av de anställda har berättat.

– Människohandel är rubriken på det här. I den betydelsen att man utnyttjar en människas utsatthet. Det handlar om folk som tvingas till tystnad och ställer upp på saker och ting som de inte borde behöva göra. Jag syftar framför allt på de personer som har arbetstillstånd och jobbar på företaget.

– Vi har pratat med flera av de inhyrda som har berättat att de är tillsagda att inte prata med våra kollegor på MTR om sina arbetsförhållanden. Den inhyrda personalen hinner ofta inte ta paus eller rast, eftersom de får så lite tid att städa.

Sekotidningen har sökt företaget ifråga för en kommentar, men utan resultat.

Efmab blev medlem i arbetsgivarorganisationen Almega 2006 och har serviceentreprenad-avtalet, och därmed kollektivavtal. Däremot har det inte spårtrafikavtalet, vilket är det avtal företag ska ha när arbete utförs inom spår, station, ombord på tåg.

Bland annat ska arbetstagare gå en utbildning för vistelse i spårmiljö. Det är ett säkerhetskrav för arbete inom spårtrafik, och för detta krävs att man kan svenska. Och detta är något som Efmabs personal har svårt att leva upp till, menar flera MTR-anställda. Sekotidningen har inte kunnat bekräfta uppgiften.

Fastighets: ”Efmab har skött sig”

Carolin Evander, ombudsman på Seko, har försökt få Efmab att ansluta sig till spårtrafikavtalet, men utan framgång. Hon har fått svar från företaget att man ska återkomma, men har inte fått något ytterligare svar. En formell förhandlingsframställan ska nu skickas till Efmab.

Carolin Evander är kritisk mot MTR.

– MTR har medvetet anlitat ett företag som inte har rätt kollektivavtal. Det är ett sätt att urholka villkoren. Det är väldigt allvarligt.

Efmab bildades 1997 och har kontrakt med bland andra Stockholmsmässan, fackförbundet Unionen, MTR. Fastighets har 10 medlemmar på företaget. Det finns i dagsläget inga Sekomedlemmar.

Enligt Arbetsmiljöverket finns ingen anmälan om olycka eller tillbud från Efmab mellan åren 2015–2020. Det som finns är en inspektion från 2010 och en arbetsskadeanmälan (som Arbetsmiljöverket endast får för statistikändamål) från 2009.

– Det är bekymmersamt. För det är klart att fler måste ha gjort sig illa under dessa år. För mig är det en varningsklocka, säger Carolin Evander.

Fastighets ombudsman Annelie Pettersson, menar att Efmab skött sig. Fastighets har inte haft några tvister eller andra problem med företaget och fackets medlemmar har löner enligt avtal.

Dessutom tecknade Efmab hängavtal på byggavtalet och entreprenadsmaskinavtalet med Byggnads 2019.

Efmab har kollektivavtal

MTR är nöjda med Efmab, dess medarbetare och det arbete som utförs.

”Konsulterna från Efmab är alla kollektivavtalsanslutna, vilket är ett grundkrav från MTR och också något vi följt upp”, säger Maria Hansson, presschef, i ett mejlsvar.

Hon tillägger:

”För att tillvarata skyddsombudens och de fackliga representanternas eventuella synpunkter och frågor har ansvarig avdelningschef hos MTR Pendeltågen uppmanat dessa att sammanställa eventuella synpunkter för att kunna lyfta det centralt med Efmab. Inga frågor har dock inkommit.”

Seko Pendeltågen har varit i kontakt med arbetsgivaren om situationen och informerat om polisanmälan. Maria Hansson vill inte svara på frågan varför MTR anlitat ett företag som inte har rätt kollektivavtal, utan hänvisar till Efmab.

Fram till årsskiftet ska användandet av anställda från Efmab fasas ut, istället ska egen personal rekryteras, enligt Maria Hansson.