Nyligen gjorde Rainer Andersson, ordförande för Seko Pendelklubben, en polisanmälan om misstänkt människohandel på Efmab, som har uthyrda städare på MTR i Stockholm. Han har sedan anmälan gjordes kallats till polis för att berätta mer. En förundersökning om arbetskraftsexploatering har upprättats.

Rainer Andersson baserar polisanmälan på vad medlemmar på pendeltågen i Stockholm berättat om utnyttjande av arbetskraft och usla arbetsvillkor.

Efmabs personal, som skött frontrutetvätt på pendeltåg, stationsstäd och fordonstvätt i depå, har berättat att de städar fler stationer på färre timmar än MTR:s lokalvårdare, och har dessutom lägre lön, får ingen eller vid enstaka fall Ob-ersättning, samt jobbar fler helger i rad.

Inte rätt kollektivavtal

En del av de anställda har arbetstillstånd för att få stanna i Sverige. Det är framför allt dessa som Pendelklubben menar utnyttjas. Klubben har inga bevis för det misstänkta brottet människohandel eller arbetskraftsexploatering, förutom vad flera av de anställda har berättat.

MTR har haft städare från Efmab sedan mars månad. Under den här tiden har företaget inte haft rätt kollektivavtal.

Efmab är medlem i arbetsgivarorganisationen Almega sedan 2006 och har serviceentreprenad-avtalet, och därmed kollektivavtal. Däremot inte spårtrafikavtalet, vilket är det avtal företag ska ha när arbete utförs inom spår, station, ombord på tåg.

Bland annat ska arbetstagare gå en utbildning för vistelse i spårmiljö. Endast hälften av städarna har fått utbildningen, enligt Rainer Andersson, som tillsammans med skyddsombud begärt in uppgifter från uppdragsgivaren och arbetsgivaren MTR.

Efmab: Vi följer alla regler

Det var efter polisanmälan gjorts som Efmab tog kontakt med Sekos ombudsman Carolin Evander för att se över sina kollektivavtal. Nu har de alltså träffats och ska teckna ett lokalt avtal med Seko.

Enligt nya uppgifter från Migrationsverket har Efmab fyra anställda med arbetstillstånd. Det är oklart om samtliga, eller hur många av dessa arbetar som inhyrd personal på MTR.

Sebastian Fernandez, vice vd på Efmab, har tidigare sagt till Sekotidningen att anklagelserna, som riktas mot företaget är felaktiga.

– Vi följer alla regler och lagar, säger han.