–Det är många som får jobbet tillbaka nu, men vi vet ännu inte omfattningen. Den 1 september träder en ny organisation i kraft och då blir det tydligare hur hösten och vintern blir, säger Ulf Norström, vice sektionsordförande för Seko på Stena.

Under sommaren fick flera uppsagda erbjudande om säsongsanställning. Moraliskt tveksamt, enligt Ulf Norström.

–Vi hade hellre sett att de fått förlängd uppsägningstid. Men vi kan inget göra, företaget har följt kollektivavtalet, säger han.

Birka Stockholm läggs ner

De säsongsanställda har delvis fått sämre villkor än de hade som fast anställda. Enligt Ulf Norström beror det på vilken tjänst man fått under sommaren.

–Villkoren skiljer mellan olika befattningar, säger han.

I våras sade Rederi Eckerö upp 360 anställda. Av dem blir 96 återanställda på M/S Eckerö i oktober i år, samtidigt som 230 får sluta när rederiets andra fartyg, M/S Birka Stockholm, läggs ner.

–Det är väldigt tråkigt att så många förlorar jobbet, säger Sekos sjöfolks ombudsman Oskar Lindskog.

–De som återanställs kommer både från Eckerö och Birka. Fartygen utgör en gemensam turordningskrets, fortsätter han.

Eckerölinjen hade det ekonomiskt tufft redan innan pandemin slog till med minskade biljettintäkter, men intentionen har varit att fortsätta med trafiken, enligt Oskar Lindskog.

–Tyvärr blev det inte så, säger han.

Färre blir uppsagda

Seko Sjöfolk har under sommarens även lyckats minska antalet uppsagda på Silja Line från 350 till 290. Och samtidigt fått företrädesrätten förlängd till augusti 2021.

–Det känns förstås bra, men det är ändå tråkigt för alla som drabbas, säger Folke Matrosow, sektionsordförande på Silja Line.

Nästa vecka lämnar de första uppsagda sina jobb och det är de yngsta som går först, i enlighet med sjöavtalens bestämmelser.

Siljas och Vikings kryssningar till Visby har varit lyckosamma, men räcker inte för att täcka upp förlusterna. Den finska regeringen håller än så länge fast vid stängda gränser mot Sverige.

Silja har två svenskflaggade fartyg, Galaxy och Symphony. Galaxy kör mest last och har fått ta del av finska statens sjöfartsstöd, medan Symphony får svenskt sjöfartsstöd och permitteringsstöd.

–Hösten och vintern är osäker, stöden är tillfälliga och kanske inte förlängs. Men vi hoppas att Finland lättar på restriktionerna mot Sverige, då kan kryssningarna börja igen. Om än försiktigt, säger Folke Matrosow.

Sjöfartsstöd

Sjöfartsstödet är en statlig subvention som gör att arbetsgivaravgifterna blir lägre för personal som arbetar på fartyg som är svenskflaggade. Gäller inom det europeiska ekonomisk samarbetsområdet, EES. Och berör fartyg som huvudsakligen används i trafik som är utsatt för internationell konkurrens på sjöfartsmarknaden