Stena Line och Seko Sjöfolk har under torsdagen avslutat förhandlingen om arbetsbrist. 501 av de 600 varslade sägs upp. Coronaviruset har stoppat passagerarverksamheten helt.  Av rederiets nio svenskflaggade passagerarfartyg är i idag sju i trafik. Stena Line kommer inte alls att bedriva persontrafik tills vidare utan kör i princip enbart frakt. 


Av de 501 som tvingas sluta är 428 ombordsservicepersonal och 73 kockar. Vilka de är som berörs kommer Stena meddela tidigast på måndag. 

– Det är en oerhört dramatiskt och beklagligt att Stena gör en så stor omställning av sin verksamhet. Alla är i rena chocktillstånd, säger ombudsman Peter Skoglund på Seko Sjöfolk.

Trogna och lojala anställda spolar man bara ut som det vore en tsunami som kör över hela företaget

Peter Skoglund

Uppsägningstiderna varierar från en månad till sex månader. De flesta har sex månaders uppsägningstid. Enligt Peter Skoglund har många 20-23 års anställningstid på Stena.
– Trogna och lojala anställda spolar man bara ut som det vore en tsunami som kör över hela företaget. Det är så sorligt att man får lust att gråta..

Seko Sjöfolk har i förhandlingen lyckats förlänga tiden för återanställningsrätt för alla som vill komma tillbaka när och om trafiken kan komma igång igen. Det innebär att alla har förlängd återanställningsrätt till juni 2021.

Stena Line säger nej till korttidspermitteringar


Seko Sjöfolk har försök få Stena Lina att teckna ett lokalt avtal om korttidspermitteringar och på det den vägen slippa uppsägningar, eller åtminstone minska antalet uppsägningar. 

– Tyvärr har Stena ingen förståelse för det och har därför tackat nej till möjligheten att korttidspermittera, säger Peter Skoglund.

Kvar på rederiet inom Sekos avtalsområde blir totalt drygt 650 anställda. All driftpersonal, som inte alls berörs av uppsägningen, behåller sina anställningar och drygt 200 som arbetar inom ombordsservice eller som kockar.

De sju fartyg som är i trafik går mellan Sverige-Danmark, Sverige-Polen och Sverige-Tyskland. Fartygen Stena Danica och Stena Saga är tagna ur drift. 

Förhandlingar fortsätter

Många anställda kommer att få andra arbetsuppgifter och arbeta ombord på andra fartyg. De som inte längre kommer att ha en fartygsplacering kommer att får plats i en bemanningspool. Seko kommer att förhandla med Stena om hur poolen och befattningarna ska se ut. 
– Vi är också överens om att företaget ska stå för resorna till och från anställningsorten, till de fartyg där tjänsterna finns för de som är i poolen, säger Peter Skoglund.

Vi måste därför fokusera på frakt och transporter

Carl Mårtensson

Carl Mårtensson, presschef på Stena Line, förklarar att uppsägningarna är nödvändiga för att rederiet inte tror på en återhämtning under året.

– Det finns inget underlag för passagerartrafik just nu och under ganska lång tid framöver. Vi måste därför fokusera på frakt och transporter, säger Carl Mårtensson.

Han berättar att Stena Lina har tecknat avtal om korttidpermittering för den personal som jobbar i land. Korttidspermitteringar är inte aktuella för Sekos medlemsgrupper. Stena Line ser inte att verksamheten kommer att se likadan ut efter coronautbrottet.