Han tror dock inte att det räddar några jobb i dagsläget. Tusentals anställda är permitterade, varslade och uppsagda. För att deras jobb ska säkras krävs mer, anser Seko Sjöfolk.

–Att bredda sjöfartsstödet på det här sättet kostar inte staten någonting och är en självklarhet, som egentligen borde ha gjorts för länge sedan. Nästa steg är att det fattas politiska beslut om att ta bort eller åtminstone sänka de statliga avgifterna inom sjöfarten, säger Kenny Reinhold,

Sjöfartsstödet är en statlig subvention som gör att arbetsgivaravgifterna blir lägre för personal som arbetar på fartyg som är svenskflaggade. Stödet har hittills förutsatt att verksamheten är i drift och drogs därför in för de fartyg som på grund av coronakrisen lades vid kaj tidigare i vår.

Nu föreslår regeringen alltså att sjöfartsstödet ska betalas ut även när fartygen inte är i drift. Och även ges för anställda som är varslade och uppsagda. Anpassningen ska vara retroaktiv så att stödet betalas ut från den 13 mars till årets slut.

Innan förslaget kan bli verklighet måste det godkännas av EU-kommissionen.