Jag klarar inte längre av jobbet på grund av sjukdom. Kan jag få sparken?

Arbetsgivare måste göra allt i sin makt för att undvika en uppsägning, om en person inte bedöms klara av sitt arbete längre. Uppsägningen får inte ske på grund av sjukdom.

Undantaget är om arbetstagaren inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren.

Vad kan arbetsgivaren göra för att jag ska kunna jobba kvar?

Det kan vara att se över arbetstider, ändra sysselsättningsgrad och omplacera dig till en annan tjänst. I dessa fall ska man se över tjänster på alla håll inom organisationen.

Arbetsgivaren ska utreda alla alternativa lösningar som skulle vara förmånligare för dig än en uppsägning.

Gäller samma om jag har en funktionsnedsättning?

Ja, då stärks rätten till anpassningar även av diskrimineringslagen.

När anses arbetsgivaren ha gjort tillräckligt?

Det beror från fall till fall. I slutändan kan en domstol få avgöra om arbetsgivaren har gjort allt den kan. Det finns gränser för vad som anses skäligt och rimligt.

Vad kan facket göra?

Arbetsgivaren måste lyssna på förslag från skyddsombud och facket, så var kreativ och föreslå många olika lösningar på hur en person kan jobba kvar.

Då ökar chanserna för att det inte ska finnas sakliga skäl för uppsägning.