Silja Line skriver i ett pressmeddelande att ”passagerarsiffrorna under april månad föll med 96 % jämfört med samma månad 2019. För att överleva krisen måste företaget reducera organisationen och anpassa alla kostnader efter den rådande verkligheten.”

–Tyvärr finns inte passagerare och gränsen till Finland är stängd. Det gör att det inte finns pengar. Vi kan inte säga så mycket om det, säger Folke Matrosow, sektionsordförande för Seko Silja Line.

Silja Line har två svenskflaggade fartyg och båda berörs av varslet. Förhandlingar om turordningslistor börjar nästa vecka. Seko har fått många frågor om vilka som kommer att sägas upp.

–Inget är klart ännu. Det enda vi kan säga är att det kommer att göras undantag för de som arbetar i maskin och andra som har certifikat, annars kan inte båten köras, säger Folke Matrosow.

Rederiet pekar också på att det statliga sjöfartsstödet dragits in eftersom fartygen inte är i trafik. Sjöfartsstödet är en subvention som gör att arbetsgivaravgifterna blir lägre för personal som arbetar på fartyg som är svenskflaggade. Men det förutsätter att verksamheten är i drift. Nu ligger de flesta kryssningsfartyg vid kaj.

Seko delar uppfattningen att staten måste skjuta till mer resurser till sjöfarten under coronakrisen. Branschen har uppvaktat politikerna.

I en debattartikel i Arbetet nyligen krävde Seko Sjöfolks ordförande Kenny Reinhold att statens stöd till sjöfarten måste öka i den pågående coronakrisen.

Enligt Folke Matrosow har inget hänt ännu.

Varsel

Ett varsel är en förvarning om att personal kan sägas upp. Ett varsel kan dras tillbaka och då blir det inga uppsägningar. Varslet ska skickas till Arbetsförmedlingen och facket ska informeras.

Varslet ska förhandlas med facket och innehålla uppgifter om orsak, hur många som omfattas och datum för den första uppsägningen.