Oskar Lindskog, ombudsman på Seko sjöfolk, är besviken på företaget. Seko har under förhandlingen försökt hjälpa rederiet med olika lösningar, exempelvis att utnyttja möjligheterna i årsarbetstidsavtalet.
– Rederiet har bara upprepat att samtliga anställda ska sägas upp, säger han.

Uppsägningstiderna är mellan en månad och sex månader beroende på hur gammal man är. De gäller tidigast från 24 april.

Alla tvingas dock inte sluta. De 13 som blir kvar jobbar främst inom driftavdelningen. De ska underhålla rederiets två svenskflaggade fartyg så att rederiet kan komma igång med trafiken så fort det är möjligt. 

Ännu finns det inget datum för när det kan ske.

Rederi Eckerö

Rederi Eckerö har två svenskflaggade fartyg, m/s Eckerö och m/s Birka Paradise. De är uttagna ur trafik och ligger i Mariehamn.

När trafiken kommer igång igen har Sekos medlemmar fått förlängd återanställningsrätt till juli 2021.
– Det gäller enbart Sekos cirka 320 medlemmar. Vi förhandlar bara för våra medlemmar. De andra har valt att inte ha förhandlingshjälp. Dessutom kommer vi att få ett visst inflytande över vilka som får återanställdas. Vi prioriterar så klart våra medlemmar, säger Oskar Lindskog.

Ytterligare ett resultat av förhandlingen är att försöka få ned antalet uppsagda. Det kan till exempel vara att erbjuda tidigare pension för den som närmar sig pensionsåldern.

Det finns inget regelverk som hindrar en arbetsgivare att permittera på deltid och samtidigt säga upp personal på grund av arbetsbrist. Oskar Lindskog tycker att det är fel tänkt av regering och riksdag. 
– Tanken från början var att företagen skulle slippa säga upp. Tyvärr blir inte korttidsavtalen den broms mot uppsägningar som vi hoppades på. 

Korttidsavtal

Korttidspermittering innebär att den anställde kan gå ner i arbetstid och ändå få ut 90 procent eller mer av lönen. Staten täcker upp stora delar av lönekostnaden för företagen. Nyligen gav Tillväxtverket besked att ob-ersättning kan ingå. 

Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och snabbt växla upp igen när läget vänder. Företag ansöker om stödet och det gäller från mitten av mars. Ansökan lämnas in från och med 7 april 
För att lagen ska gälla måste det skrivas ett centralt och ett lokalt avtal. Det lokala avtalet ska innehålla bestämmelser om vilka arbetstagare som omfattas, under vilken tidsperiod, hur mycket arbetstiden ska minskas, hur schemat ska se ut och att tiden är semestergrundande. Det ska också framgå hur korttidsarbetet ska avvecklas eller förändras.

Reglerna omfattar de som varit anställda i minst tre månader och lönetaket är 44 000 kronor.

Oskar Lindskog tycker att rederiet agerar kontraproduktivt. Att säga upp de anställda innebär på kort sikt en högre peronalkostnad, menar han.
Enligt lagen om anställningsskydd, las, ska arbetsgivaren ska betala full lön under hela uppsägningstiden. 

Lasse Karlsson är personaldirektör på Rederi Eckerö Sverige AB. Han säger att företaget saknar inkomster sedan fartygen blev upplagda i mitten av mars och att företaget lånar pengar till löner. 

”Vi har inte tid att vänta”

– Vi och alla andra företag inom resebranschen är nog mer eller mindre tvungna att låna upp pengar eftersom detta verkar bli långvarigt. Och det är inte bara lönerna utan vi har väldigt mycket andra kostnader, som hamnavgifter och avtal med bussbolag, säger han och fortsätter:

– Korttidsavtalet med statligt stöd betyder givetvis en bättre situation men vi har fortfarande cirka 50 procent av lönekostnaden kvar. Vi har inte tid att vänta, säger han.
Om företaget i istället väntat med uppsägningarna till hösten hade man haft en enorm uppförsbacke med alla kostnader, säger Lasse Karlsson.

– Då hade det blivit svårt att klara sig överhuvudtaget. Vi måste säkra hela koncernens överlevnad.