Samtidigt som SJ, MTRX och Snälltåget börjar köra nästan som vanligt, och permitteringarna upphör, är många färjor på ost- och västkusten på väg mot lite bättre tider.

Trots att färjetrafiken går igång så smått har inte något av rederierna bekräftat att varsel, uppsägningar eller permitteringar tagits tillbaka. Än så länge.

SJ

Ungefär hälften av SJ:s åkandepersonal har varit permitterade under våren, men i början av juli är de flesta tillbaka i jobb. I dag förhandlar Seko och SJ om permitteringarna.

Resandet ökar och SJ:s mål är att ha 70 procent av normal sommartrafik i gång nästa vecka. Timanställda och vikarier är åter välkomna.

Efter samtal med Folkhälsomyndigheten har SJ fått rätt att sälja biljetter där resenärer sitter bredvid varandra. Sällskap och familjer kan boka platser tillsammans. Samtidigt kommer det att vara möjligt för den som reser ensam att boka en plats med ett spärrat säte intill. Utan extra kostnad.

Enligt Stephan Ray, på SJ:s presstjänst, blir det i hög grad upp till resenärerna att hålla avstånd och flytta på sig om det blir för trångt på tåget.

Elias Cataño Cayetano är tågvärd, sektionsordförande och skyddsombud. Han tror att det finns en viss oro bland kollegorna för smitta och trängsel under sommaren. Han har märkt i personalens rapporteringssystem att hot och våld ökat mot personalen.

–Fler än vanligt försöker tjuvåka och när de upptäckts hotar de genom att spotta och hosta, säger han.

Det har varit och är upp till den enskilde medarbetaren på tågen att välja om och hur hen ska kolla biljetterna. Ett problem, tycker Elias, eftersom det blivit väldigt otydligt vad som gäller. Vissa tågvärdar väljer att visera, andra inte.

Korttidspermittering

• Korttidspermittering innebär att den anställde kan gå ner i arbetstid och ändå få ut merparten av inkomsten, från 88 procent till 94 procent av lönen.
• Arbetstiden sänks med 20, 40 eller 60 procent. Från 1 maj och två månader framåt finns möjlighet att gå ner med 80 procent.
• Staten täcker upp stora delar av lönekostnaden för företagen. Även ob-ersättning kan ingå.
• Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och snabbt växla upp igen när läget vänder. Företag ansöker om stödet och det gäller från mitten av mars. Ansökan lämnas in från och med 7 april och är öppen hela 2020.
• Arbetsgivaren kan få stöd i sex kalendermånader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre kalendermånader.
• Reglerna omfattar de som varit anställda i minst tre månader och lönetaket är 44 000 kronor

En åtgärd som skyddsombuden föreslagit för att minska tjuvåkandet och därmed risken för hot och våld är att biljetter viseras redan på perrongen, innan resenärerna går ombord. Det har företaget gått med på.

Under sommaren har SJ kvar vissa restriktioner ombord, tänkta att skydda personalen. Det blir nya dekaler på golvet i bistron och på dörrar. Personalen ska fortsätta att ropa ut uppmaningar om att hålla distansen. Bistron kommer att få plexiglas.

Snälltåget

Från 1 juli återgår de 82 anställda på Snälltåget, som kör mellan Stockholm och Malmö, till full tjänst igen. Trafiken går då ungefär som vanligt, berättar Sekos ombud Niklas Stridh.

Trafiken har varit sparsam under våren, men biljettförsäljningen har redan ökat.

När det gäller arbetsmiljön är Niklas Stridh kritisk till att företag inom spårtrafiken inte fått riktlinjer att följa för personalens säkerhet.

–Folkhälsomyndigheten har satt upp riktlinjer för allmänheten, men inte för oss som arbetar med allmänheten, säger han.

Det har lett till många diskussioner med arbetsgivaren om hur säkerheten ska upprätthållas ombord. Tidigare var hälften av platserna bokningsbara, nu är det något fler. Sällskap vill sitta tillsammans och många rör sig på tåget. Personalen ska börja visera i liten skala, vilket gör att de kommer nära resenärerna.

–Det finns en rädsla för att bli smittad, säger Niklas Stridh. Vi uppmanar passagerarna att sitta på sina platser så mycket det går och att inte stå för nära.

Snälltågets restaurangvagn kommer att införa bordsreservation för att minska trängseln.

Snälltåget körs av Transdev och vänder sig främst till fritidsresenärer, som studenter, barnfamiljer och äldre.

–Vi får se hur många äldre som åker. De har ju en extra risk att bli sjuka om de smittas.

MTRX

Trafiken ökar, antalet resenärer ökar och de flesta anställda på MTRX har gått upp i arbetstid till 100 procent. En mindre grupp servicevärdar i Göteborg är fortsatt permitterade till 20 procent. Alla får sin semester enligt önskemål, precis som förra sommaren, säger Sekos ombud Pierre Fager.

MTRX , som kör mellan Göteborg och Stockholm, har under våren sålt biljetter med ”next seat free”, det vill säga den som bokat en plats har även fått sätet intill. Det systemet fortsätter, men det kostar 150 kronor extra. MTRX kommer att sälja biljetter till sällskap, precis som SJ.

Blidösundsbolaget

I slutet av maj var det kaotiskt på Stockholms skärgårdsbåtar, med passagerare som trotsade personalens nej till att gå ombord när köerna ringlade långa.

Sen dess har det blivit betydligt lugnare, berättat Rikard Mattsson, sektionsordförande för Seko på Blidösundsbolaget. Han arbetar på M/S Sandhamn och säger att det inte längre än trängsel och många som köar för att komma ombord.

Sommartidtabellen gör också att det är många båtar i trafik.

–Många är redan ute på öarna, vi kör ut fler än vi kör in till stan. Vi får se om det fortsätter så, säger Rikard Mattsson.

För några veckor sedan infördes regeln att bara hälften av sittplatserna får tas i anspråk. Tidigare var det upp till personalen att avgöra när det blev för trångt.

–Regeln om att bara sälja hälften av sittplatserna var efterlängtad. Nu behöver inte vi stoppa passagerare om det skulle uppstå köer som i maj.

Transdev som äger Blidösundsbolaget ville nyligen höja gränsen till 80 procent, men facket och skyddsombuden sa nej.
–Då går det inte att rondera båten på ett säkert sätt, säger Rikard Mattsson.

Tallink/Silja

Det ljusnar för färjetrafiken och det märks för Siljas två svenskflaggade fartyg Galaxy och Symphony. Det betyder inte att varslet på 450 personer dragits tillbaka, ännu.

Galaxy går sedan ett par veckor tillbaka på minikryssningar mellan Åbo och Åland med finska resenärer. På helgerna reser 300 – 400 passagerare.

Ett 90-tal arbetar ombord, framför allt på helgerna, lite drygt halva styrkan mot normalt. Det har inte påverkat permitteringarna som ligger fast.

–Medarbetarna är schemalagda och tjänstgöringen roterar så att flera

kan jobba, säger Folke Matrosow, sektionsordförande för Seko sjöfolk..

Han hoppas att semestertiderna gör att fler passagerare reser under de kommande veckorna.

Från den 10 juli seglar Silja Symphony mellan Stockholm och Visby, via Åland. 11 kryssningar är planerade men än så länge finns ingen bemanningsplan.

–Vi får se hur de tänker göra, säger Folke Matrosow.

–Det blir sannolikt hög bemanning för att ge så bra service som möjligt. Och för att upprätthålla de restriktioner som finns när det gäller avstånd.

Varsel

Arbetsgivare är skyldiga att varsla om uppsägningar till Arbetsförmedlingen om minst fem medarbetare berörs. Detta ska ske i god tid. Ju fler som anställda som berörs desto tidigare måste arbetsgivaren varsla.

Källa: Arbetsförmedlingen

Silja förhandlar också med den finska regeringen om möjligheten att återuppta kryssningarna till Helsingfors, utan att låta passagerare gå i land.

–Så har Stena Line gjort i Danmark och Tyskland, så det hoppas vi på.

Problemet för Silja och Viking är att Finland har stängd gräns mot Sverige och bara tillåter utvalda att besöka landet. Så sent som igår tisdag sa den finska regeringen att gränsen till Sverige är fortsatt stängd.

Viss trafik kan ändå gå mellan Stockholm och Åbo eftersom personer med anknytning till Finland släpps in.

–Och finnar kan ju åka till Sverige. Vi väntar nu på att gränserna ska öppnas helt, då kommer också lasttrafiken igång på allvar. Det går last i dag också, men inte lika mycket som vanligt.

I dag går det last från Kapellskär till Åbo och från Stockholm till Åbo och Kapellskär till Klapedia.

På torsdag 25/6 blir det fortsatta förhandlingar om det varsel som Silja lade den 19 maj.

–Då kanske det också kommer fram mer om hur planerna ser ut för resten av sommaren och hösten, säger Folke Matrosow.

Stena Line

Stena Line har sagt upp 501personer av de 600 som varslades på Sekos avtalsområde den 16 mars, men några av de uppsagda har redan återgått i tillfällig anställning under sommaren. 

Det beror på att två av tre fartyg, Stena Danica och Stena Vision, har fortsatt trafikera Fredrikshamn respektive Gdynia, om än i reducerad omfattning. Passagerarantalet gick ner till nästan noll när reserestriktionerna var som tuffast, nu luckras regelverken upp lite och intresset för att resa ökar. Till exempel har dagskryssningar tur och retur till Danmark ökat.

Rederiet har trots detta inte tagit tillbaka uppsägningarna, som bygger på en ny organisation från 1 september.

–Vi har förhandlat om den nya organisationen och det är den som fortfarande gäller, säger Daniel Holmgren, vice sektionsordförande för Seko sjöfolk på Stena Line.

När länderna öppnar upp igen och resandet ökar, så tror Seko att det kommer behövas mer personal än bolaget räknat med.

 Uppsägningstiden på färjeavtalet, och som gäller på alla svenskflaggade färjor, går efter ålder, medan återanställning sker efter anställningstid.

Den som är under 25 har en månads uppsägningstid, mellan 25 och 30 är det två månader. Och så vidare upp till sex månader.

Den som arbetat länge har dock företrädesrätt till återanställning. Oavsett ålder.

Eckerö-linjen

Tidningen Sjömannen skriver att M/S Eckerö, som går mellan Grisslehamn och Åland, tas i trafik den 26 juni. I ett pressmeddelande säger rederiets marknadsdirektör Maria-Hellman-Aarnio att bedömningen är att det trots restriktioner går att starta trafiken till Åland efter tre månaders avbrott.

–Inrikesresande i Sverige är också numera tillåtet, vilket är en förutsättning för att kunna ta sig till Grisslehamn, säger hon.

I april sades så gott som hela manskapet på rederiets svenskflaggade fartyg M/S Eckerö och Birka Stockholm upp. Bara 13 av 360 inom Sekos avtalsområde undantogs. Därutöver blev alla permitterade till 60 procent av arbetstiden redan i mars månad.

Rederi Eckerös personaldirektör Lars-Erik Karlsson skriver i ett mejl till Sekotidningen att så länge företaget har tillgång till personal under uppsägningstid och bara ett fartyg i drift kommer inte några uppsägningar att dras tillbaka.

Viking Line

Enligt tidningen Sjömannen återupptar Viking Lines Cinderella kryssningar från den 2 juli. Tanken är att fartyget ska kryssa i Stockholms skärgård med ett särskilt utvecklas koncept, och gå till Visby, dit sex turer är inplanerade.

Vad det här innebär för korttidspermitteringarna är oklart.

Enligt Sjömannen har rederiet förberett för att minimera smittorisken genom markeringar i golvet, att begränsa antalet passagerare, ha extra städning och utrop för att påminna passagerarna om att hålla avstånd. Det finns även takeaway och roomservice för de gäster som vill äta i sin egen hytt istället för i restaurangen. Viking Line har inte varslat personal om uppsägning och inte heller sagt upp personal, men var tidigt ute med permitteringar av de 300 anställda.