Fas 3, eller sysselsättningsfasen, upphör och ersätts med utbildningsåtgärder och extratjänster inom välfärden. Dessutom avvecklas de tidsgränser som påverkat vilket stöd en arbetssökande kunnat få.

Torbjörn Nygren, sekoiten som kämpat mot det han ser som förnedringen Fas 3 i många år, är inte helt nöjd trots det efterlängtade beslutet.

– Det är för mycket satsning på utbildning. Det är ju helt bortkastat på alla oss gubbar och tanter som sitter i Fas 3 nu. Vilka jobb ska en nyutbildad 63-åring söka?

Enligt statistik från Arbetsförmedling är 54 procent av Fas 3-deltagarna över 50 år, en siffra som Torbjörn Nygren ställer sig tveksam till.

– Jag har varit på tre olika platser och det har nog inte varit mer än två personer under 50. För oss skulle det vara bättre med de plusjobb som fanns förr, då man fick göra riktiga jobb med riktig lön. Det får ju människor att må bra.

Bland regeringens åtgärder finns dock ett slags plusjobb i form av extratjänster i välfärden. Anställningen ska omfatta 75 procent av en heltid med kollektivavtalsenlig lön. På övrig tid förväntas individen söka arbete eller studera.

– Jag kan tänka mig det, men då måste det vara något jag behärskar, annars blir det bara fel, säger Torbjörn Nygren.

Fas 3 inrättades av alliansregeringen 2006 för att sysselsätta de som varit arbetslösa mer än 450 dagar. Insatsen har fått skarp kritik från många håll som meningslös då få kommit ut på arbetsmarknaden. Många, bland andra Torbjörn Nygren, har ansett att insatsen tvingat folk att sitta av tiden utan meningsfull sysselsättning.

I stället för Fas 3

Förutom extratjänsterna ska de 39000 som idag befinner sig i Fas 3 erbjudas följande åtgärder:

  • Yrkesinriktade kurser på folkhögskola i längst 24 månader. Utbildningarna ska vara riktade mot yrken där det är brist på arbetskraft.
  • Deltidsstudier vid Komvux, universitet och högskola i sex månader, vid sidan av deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin.
  • Svenska för invandrare i tolv månader i stället för dagens sex månader.
  • Studiemotiverande kurser vid folkhögskolor.
  • Arbetsträning på arbetsplatser.