Enligt åklagarens stämningsansökan hade mannen inte fått i sig tillräckligt med mat och vätska under tiden i häktet vilket ledde till hjärtstopp. Han satt häktad från den 20 april till den 9 maj 2017. Han var placerad i avskildhet och åt och drack inte av den mat han fick.

Seko: Kaos inom kriminal­vården med fler poliser

Överfulla häkten

Val 2018

Underlåtenhet eller oaktsamhet

Åklagaren menar att kriminalvårdsinspektören har orsakat mannens död genom underlåtenhet eller oaktsamhet.

Av åtalet framgår också att kriminalvårdarna på avdelningen där 20-åringen vistades slog larm till sin chef, den åtalade kriminalvårdsinspektören, om att den intagne mådde dåligt såväl fysiskt som psykiskt.

Seko: Kriminalvården behöver mer resurser

Nyhet

Fick inte medicin

Den avlidne fick inte den medicin har var ordinerad och chefen vidtog inga åtgärder för att se till att han åt och drack. Tvärtom stängdes vattnet av i hans cell.

Inte heller sjukvårdspersonalen på häktet fick information om hur 20-åringen mådde, när läkare till slut tillkallades var det för sent. Den 9 maj 2017 fördes mannen till sjukhus i Stockholm där han avled.

Om rutinerna följs så ska det här inte kunna hända. Jag vill gärna ha en förklaring

Avled av uttorkning

Anders Peterson, ordförande för Seko på häktet, tycker att händelsen är svår att förstå. Det borde inte kunna hända att en intagen avlider av uttorkning, menar han.

-Det finns rutiner för att säkerställa att de intagna får mat och vatten, det finns rutiner för medicin. Om de följs så ska det här inte kunna hända. Jag vill gärna ha en förklaring, säger Anders Peterson.

Påverkats starkt

De medlemmar som arbetade med den avlidne mannen och som skötte transporten till sjukhus har påverkats starkt, enligt Anders Peterson.

-De mår efter omständigheterna bra idag. Det har varit tunga känslor, det har det verkligen. De har fått psykosocialt stöd, men, som facklig tycker jag att det kunde vara ännu bättre, säger han.

Placerad i avskildhet

Enligt kammaråklagare Fredrik Ingblad visar utredningen att mannen som avled under häktestiden var placerad i avskildhet, vattnet i cellen var under längre perioder avstängt och att han var i övrigt starkt påverkad av psykisk ohälsa eller sjukdom.

Den åtalade kriminalvårdsinspektören nekar till brott.