Sjukskrivning efter covid-19

Du kan få sjukpenning om du inte kan arbeta heltid efter att ha varit sjuk i covid-19.

Ett läkarintyg från sjukvården behövs.

Försäkringskassan bedömer sedan din arbetsförmåga. Det finns ingen särskild lagstiftning för sjukdomen.

Försäkringskassan är i dialog med Sveriges regioner om läkarintygets innehåll, som man vill ska förbättras för att kunna bedöma rätten till sjukpenning och arbetsförmågan bättre.

Däremot finns det så kallade Försäkringsmedicinska beslutsstödet som är ett stöd för både Försäkringskassan och hälso- och sjukvården. Sedan februari innehåller beslutsstödet en beskrivning över postinfektiöst tillstånd efter covid-19, symtom, prognos och behandling.

Symtom kan vara extrem trötthet, andnöd, andfåddhet, smak- och luktförlust, metallisk eller bitter smak, huvudvärk, feber, hosta, tryck över bröstet med mera. Läs mer på Socialstyrelsen.se.

Vad händer efter 180 dagar med sjukpenning?

Lagen säger att Försäkringskassan ska pröva din arbetsförmåga mot alla arbeten på arbetsmarknaden efter ett halvår.

Enligt en lagändring som trädde i kraft 15 mars, som inte har något med coronapandemin att göra, kan en prövning mot alla arbeten skjutas fram, även efter 180 dagar. Du som är sjukskriven kan alltså få längre tid på dig för att få tillbaka din arbetsförmåga hos din arbetsgivare.

Kan covid-19 vara en arbetsskada?

Du ska anmäla misstanke eller bekräftad smitta till din arbetsgivare, som sedan gör en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.

Endast vårdpersonal och andra som arbetar med att vårda, omhänderta eller behandla smittförande person eller material kan få ersättning för arbetsskada kopplad till covid-19.

LO har riktat kritik mot detta och vill att alla som arbetar i yrken med risk för smitta i jobbet ska omfattas. Regeringen meddelade i mars att man ska se över om fler yrkesgrupper ska omfattas och kunna få ersättning.

Om du smittas av covid-19 genom att någon avsiktligen smittat
dig på jobbet, till exempel att någon spottat på dig, kan du ansöka om ersättning.

– Om det inträffar är det tänkbart att det skulle kunna ses som en arbetsskada eftersom det då mer är att betrakta som ett olycksfall. Alla skador eller sjukdomar genom olycksfall i arbetet kan godkännas som arbetsskada oavsett lagstiftningen kring smittsamma sjukdomar, säger Daniel Hansson, områdeschef för utveckling och stöd på Försäkringskassan.

Vad är smittbärarpenning?

Smittbärarpenning kan sökas om läkare fattat beslut att du inte får arbeta eller kan vara smittad av covid-19 och du måste avstå från att arbeta och går miste om inkomst.

Kravet på läkarintyg är tillfälligt borttagen till och med 30 april.

Du kan även få ersättningen om du ska till läkare för ett covid-19-test eller om du bor tillsammans med någon som är smittad av corona.

När kan jag få graviditetspenning?

Gravida kan söka graviditetspenning. Det finns en högre risk att föda för tidigt vid en covid-19-infektion, vilket gäller under den senare delen av graviditeten. Läs mer om vad som gäller här.