Jag har symtom på covid-19. Hur ska jag göra?

Stanna hemma från jobbet och testa dig. Detta gäller även om du är vaccinerad eller tidigare har haft covid-19. Ta reda på hur det går till att testa sig där du bor via 1177.se.

Folkhälsomyndigheten har en lista över vilka symtom som avses. Läs igenom den.

När ska jag vara hemma, hur sjuk ska jag vara, hur sjuk ska familjen vara?

Du ska vara hemma även om du bara känner dig lite sjuk, medan du väntar på att få testa dig och under tiden som du väntar på provsvaret. Bete dig som om du har covid-19.

Detsamma gäller om någon i familjen har konstaterad covid-19. Då ska alla i familjen vara hemma i minst sju dagar. Vuxna med symtom på covid-19 ska testa sig direkt vid symptom. Om du är symtomfri ska du testa dig fem dagar efter att hushållsmedlemmen som har fått covid-19 har tagit sitt test. Samma rekommendation gäller för barn från cirka sex års ålder.

Påverkar de nya mutationerna av coronaviruset hur man ska göra om man får symtom på sjukdom?

Nej, samma regler och riktlinjer gäller.

Vad gör jag om chefen säger att jag måste komma till jobbet trots att jag har symtom på covid-19?

Du ska sjukanmäla dig och stanna hemma om du är sjuk, vad arbetsgivaren än säger. Hänvisa till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och din regions riktlinjer.

Om chefen ändå säger att jag ska komma till jobbet och att rekommendationer inte är samma sak som förbud?

Det finns ingen direkt lag du kan åberopa, men om det händer bör du vända dig till facket för att få hjälp. I dagsläget är det lätt att testa sig, så säg till chefen att du ska testa dig först.

Om arbetsgivaren och skyddsombudet gjort en riskbedömning som visar att det är säkert för dig att vara på arbetet ”får du pallra dig dit”. Om arbetsgivaren hotar med arbetsvägran kan du söka vård och få ett läkarintyg.

Hur övertygar jag mig själv om att vara hemma när kollegorna får göra mitt jobb när jag inte är på plats?

Det är lika solidariskt att vara hemma som att gå till jobbet i ett läge där du kan sprida en dödlig smitta till kollegorna. De får kanske mer att göra, men du smittar dem inte.

Vad bör arbetsgivare göra för att underlätta för medarbetarna att fatta beslut i coronatider?

Arbetsgivare gör klokt i att vara pålästa, ta reda på fakta och hänga med i det som händer. Det ska upprättas en krisplan där det framgår vad som gäller för covid-19 på arbetsplatsen. Och den ska uppdateras hela tiden.

Det är också viktigt att ha regler för hur man ska utföra arbetet på ett säkert sätt. Det är samma regler som gäller överallt, även i fikarum och utanför jobbet. Det gäller att koppla av i fikarummet med avstånd.

Om jag vill komma till jobbet och chefen säger nej?

Chefen kan säga att du måste gå och testa dig innan du kommer till jobbet. Och det ska finnas tydligare regler i krisplanen som chefen kan hänvisa till.

*Artikeln skrevs i mars 2021 och uppdaterades 12 januari 2022.

Källor: Previa, LO-TCO Rättsskydd, LO samt Folhälsomyndigheten