Jag har symtom på covid 19 och är osäker på om jag ska vara hemma. Hur ska jag göra?

Testa dig. Ta reda på via 1177.se hur det går till där du bor.

Folkhälsomyndigheten har en lista över vilka symtom som avses. Läs igenom den.

När ska jag vara hemma, hur sjuk ska jag vara, hur sjuk ska familjen vara?

Du ska vara hemma även om du bara känner dig lite sjuk, medan du väntar på att få testa dig och under tiden som du väntar på provsvaret. Bete dig som om du har covid-19.

Detsamma gäller om någon i familjen har konstaterad covid 19. Då ska alla vara hemma. Vuxna med symtom på covid-19 ska testa sig för pågående infektion. Samma rekommendation gäller för barn från cirka 6 års ålder.

Påverkar de nya mutationerna av coronviruset hur man ska göra om man får symtom på sjukdom?

Nej, samma regler och riktlinjer gäller.

Vad gör jag om chefen säger att jag måste komma till jobbet trots att jag har symtom på covid 19?

Du ska sjukanmäla dig och stanna hemma om du är sjuk, vad arbetsgivaren än säger. Hänvisa till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och din regions riktlinjer.

Om chefen ändå säger att jag ska komma till jobbet och att rekommendationer inte är samma sak som förbud?

Det finns ingen direkt lag du kan åberopa, men om det händer bör du vända dig till facket för att få hjälp. I dagsläget är det lätt att testa sig så säg till chefen att du ska testa dig först.

Om arbetsgivaren och skyddsombudet gjort en riskbedömning som visar att det är säkert för dig att vara på arbetet ”får du pallra dig dit”. Om arbetsgivaren hotar med arbetsvägran kan du söka vård och få ett läkarintyg.

Hur övertygar jag mig själv om att vara hemma när kollegorna får göra mitt jobb när jag inte är på plats?

Det är lika solidariskt att vara hemma som att gå till jobbet i ett läge där du kan sprida en dödlig smitta till kollegorna. De får kanske mer att göra, men du smittar dem inte.

Vad bör arbetsgivare göra för att underlätta för medarbetarna att fatta beslut i coronatider?

Arbetsgivare gör klokt i att vara pålästa, ta reda på fakta och hänga med i det som händer. Det ska upprättas en krisplan där det framgår vad som gäller för covid 19 på arbetsplatsen. Och den ska uppdateras hela tiden.

Det är också viktigt att ha regler för hur man ska utföra arbetet på ett säkert sätt. Det är samma regler som gäller överallt, även i fikarum och utanför jobbet. Det gäller att koppla av i fikarummet med avstånd.

Om jag vill komma till jobbet och chefen säger nej?

Chefen kan säga att du måste gå och testa dig innan du kommer till jobbet. Och det ska finnas tydligare regler i krisplanen som chefen kan hänvisa till.

Källor: Previa, LO-TCO Rättsskydd, LO samt Folhälsomyndigheten