Den svenska järnvägen lider av eftersatt underhåll och tågförseningar. Enligt Trafikverket behöver omkring 96 miljarder kronor läggas på en upprustning de kommande åren. 
 
Nu kräver även Försvarsmakten att regeringen gör extra satsningar för att järnvägen ska klara stora transporter av soldater och materiel. 
 
– Underhållsskulden är uppenbar. Det är en tydlig åtgärd vi behöver göra, både för vårt eget behov men också för Nato, sa överbefälhavare Micael Bydén nyligen till TT. 

Ministern: ”Mycket bristfällig”

Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) delar Försvarsmaktens bild. 
 
– Natomedlemskapet innebär en väldigt stor förändring för Sverige. Järnvägen kommer vara en väldigt viktig del för att vi ska klara av värdlandsstöd, truppförflyttningar och materielförsörjning, säger han till Sekotidningen. 
 
Ministern är medveten om det stora behovet av mer järnvägsunderhåll och förebyggande insatser. 
 
– Järnvägens skick är mycket bristfälligt i stora delar, till följd av att underhållet har skjutits på under mycket lång tid, säger Andreas Carlson. 

Nya metoder

Enligt ministern krävs det inte bara mer pengar till järnvägen. Trafikverket behöver också ändra hur man beställer banarbeten och järnvägsentreprenörerna måste arbeta annorlunda.  

Han syftar delvis på att Trafikverket förra året inte kunde göra sig av med hela anslaget. 750 miljoner kronor flyttades från järnvägen till Sveriges vägar, för att pengarna inte skulle brinna inne. 
 
– Det kommer ta tid att ta i kapp underhållsskulden med dagens metoder, säger Andreas Carlson. 

”Välplanerat och snabbt utfört”

Regeringen har därför gett Trafikverket i uppdrag att ta fram förslag på hur underhållet kan effektiviseras. Ministern har också själv haft möten med olika järnvägsentreprenörer för att diskutera hur detta kan göras.
 
– En underhållsentreprenör beskrev det som att underhållet behöver bli mer likt Formel 1-depåstopp: välplanerat, snabbt utfört, med så liten trafikpåverkan som möjligt, säger Andreas Carlson.
 
Han tycker att förslaget är rimligt.

– Och att man skulle ha kontrakt som premierar de som arbetar på det sättet, säger ministern.

Mer samverkan i branschen

Vad skulle du själv vilja se för åtgärd på järnvägen? 
 
– Jag vill se en mer robust, tillförlitlig järnväg, och det är därför vi har gett Trafikverket det uppdraget, säger Andreas Carlson. 
 
Han vill ha mer samverkan mellan industrin, järnvägsentreprenörerna och tåg- och godsoperatörer. Till exempel kan detta leda till att företag som beställer gods och varor går ner i produktion när järnvägsunderhåll görs. 
 
– Så att man ser det som en helhet och arbetar tillsammans. För att vi både ska klara av hög trafikering med kapacitetsproblemen som finns, men också klara av underhållet, säger infrastrukturministern.