Han känner till några fall där anställda fått negativa reaktioner på sin sjukanmälan. Och blivit av med jobbet.

–Det är jätteviktigt att den som drabbas vänder sig till facket när arbetsgivare försöker trycka på om att de ska jobba trots sjukdomssymtom.

Han lägger till:

–Vi har en pandemi och alla ska följa reglerna kring den.

”Har du symtom – sjukanmäl dig”

Sofie Rehnström, arbetsrättsjurist på LO, reagerar kraftigt när hon får veta att det förekommer hot och att visstidsanställda får sluta efter att de sjukanmält sig.

–Att arbetsgivare hotar den som sjukanmäler sig är inte acceptabelt. Det finns ingen direkt lag man kan åberopa, men fackklubben eller avdelningen borde ta en dust med arbetsgivaren ändå. Det finns inget som hindrar, säger hon.

Hon poängterar att den som har symtom ska sjukanmäla sig och stanna hemma. Vad än arbetsgivaren anser. Det kan inte vara tal om arbetsvägran om man stannar hemma oavsett vad chefen säger.

Inte arbetsvägran

–Folkhälsomyndighetens rekommendationer har ingen rättslig betydelse, men de stärker arbetstagarens rätt indirekt.

–Det torde vara omöjligt för arbetsgivare att bevisa att någon arbetsvägrar i nuvarande läge. Möjligen om en anställd sjukanmält sig massor av gånger med hänvisning till misstänkt covid 19.