Från och med den 6 maj kommer de flesta av Postnords gula brevlådor att tömmas varannan dag, i stället för varje dag.

Förändringen sker eftersom det skickas allt färre brev.

Samtidigt behöver Postnord spara pengar på grund av att portointäkterna fortsätter att krympa.

”Med minskade körsträckor sparar vi pengar genom minskade kostnader för bränsle, antalet fordon som krävs, minskat behov av service för fordonen och mindre arbetstid”, skriver Henrik Ishihara vid Postnords presstjänst i ett mejl till Sekotidningen.

Henrik Ishihara vid Postnords presstjänst.

Så påverkas brevbärarna

Den glesare tömningen av brevlådor kommer inte att leda till uppsägningar, poängterar Henrik Ishihara.

Däremot ses bemanningen på Postnord över kontinuerligt.

”Vi har successivt minskat antalet anställda i takt med att vi anpassar vår service efter samhällets minskade behov av posttjänster och det är en utveckling som med all sannolikhet kommer att fortsätta”, skriver Henrik Ishihara.

Seko: Sparar minuter

Sandra Svensk, ordförande för Seko Posten, säger att facket inte heller har fått några signaler på att brevbärare kommer att förlora jobbet utifrån den här förändringen.

– Det handlar om att spara några minuter här och någon timme där, så i dagsläget kommer det inte leda till en övertalighet av anställda, säger hon.

Porträttbild på Sandra Svensk mot en oskarp bakgrund
Sandra Svensk, Seko Postens ordförande på Postnord.

Förståelse hos brevbärarna

Många brevbärare förstår förändringen som innebär att vissa brevlådor ska tömmas mer sällan, förklarar hon.

– Våra medlemmar har under flera år själva ifrågasatt varför vi tömmer vissa lådor varje dag. Det kanske ligger i genomsnitt ett par brev i veckan i dem och då kan det vara högt räknat, säger Sandra Svensk.

Effektivare tömning av brevlådor

Merparten av Postnord gula brevlådor kommer från och med den 6 maj 2024 att tömmas varannan dag, i stället för varje dag. Vissa brevlådor som finns på strategiska platser och används i högre grad kommer att fortsätta tömmas dagligen. Det ska framgå hur ofta tömningen sker på respektive brevlåda, i Postnords app eller på webbsidan.