Först måste dock domstolen ge prövningstillstånd, vilket kan dröja upp till sex månader.

Dom i Kammarrätten i somras

–Det är bra att Arbetsmiljöverket tar frågan vidare. Vi är kritiska till att Kammarrätten i sin dom satte en prislapp på kisspauserna. Att de skulle vara för dyra för arbetsgivaren, säger Ola Brunnström, huvudskyddsombud på Pågatåg.

Det var i somras som Kammarrätten upphävde Arbetsmiljöverkets beslut att anställda på Pågatåg ska ha rätt till minst tio minuters kisspaus på personaltoalett efter 2,5 timmar.

En enig domstol ansåg dels att det är tveksamt om Arbetsmiljöverket har juridiskt stöd för beslutet, dels att verkets utredning inte visar att det föreligger risk för ohälsa hos de anställda om de inte får kisspauserna.

Kammarrätten i Göteborg ansåg att Arbetsmiljöverkets beslut innebär att större olägenheterna för arbetsgivaren Arriva än fördelar för personalen. Kostnaden blir för stor.

Krav som skyddsombuden drivit sen 2018

Det är fel utgångspunkt menar Arbetsmiljöverket i sin överklagan. Verket anser att möjligheten att gå på toaletten är en förutsättning för att inte drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa och att det ska väga tyngre i en bedömning.

Skyddsombuden på Pågatåg har drivit kravet på kisspauser sedan hösten 2018. Kravet var en paus i schemat efter 2,5 timme, som Arriva sa nej till. Arriva har ett förslag på paus efter 3,5 timmar och menar att fler pauser skulle kosta för mycket.

–De har räknat att det ska kosta 15 tjänster. Det är ingen stor kostnad, säger Ola Brunnström.

Skyddsombuden vände sig till Arbetsmiljöverket för att få hjälp.

Dom kan bli vägledande

Verket riktade krav på Arriva att det inte fick gå mer än 2,5 timme mellan toalettbesök. Och att pausen ska vara minst tio minuter.

Arriva valde att ta strid och överklagade till förvaltningsrätten, som gick på Arbetsmiljöverkets linje. Arriva överklagade än en gång, nu till Kammarrätten som alltså upphävde Arbetsmiljöverkets beslut. Nu kan alltså skyddsombudens krav slutligen avgöras i Högsta Förvaltningsdomstolen. Och eventuellt bli vägledande för hela spårbranschen.