I december 2016 tog MTR över ansvar för drift och underhåll av Stockholms pendeltåg. Sedan dess har arbetsmiljön försämrats, menar ett hundratal anställda, däribland lokförare, städare, reparatörer, tåg-, stations- och kundservicevärdar.

När vi tagit upp problem med våra chefer är det som att prata med en vägg.

Rainer Andersson

I förra veckan samlades de för ett gemensamt möte – alla yrkesgrupper oavsett facklig tillhörighet var inbjudna. Efteråt skickades ett brev till ansvariga i trafiknämnden i region Stockholm, med en uppmaning till möte i mars i ABF-huset, Stockholm. Varken arbetsgivaren eller chefer bjöds in.

– Jag tycker politikerna bör känna till hur vi upplever arbetssituationen. När vi tagit upp problem med våra chefer är det som att prata med en vägg. Vi känner oss tillbakapressade på olika sätt, inte minst fackligt, säger Rainer Andersson, tågvärd på MTR Pendeltågen.

”Vinst före säkerhet”

I brevet står det bland annat:

”Angiveri/skvaller uppmuntras och ingen ska känna sig trygg i sin anställning.” 

”MTR trampar på fackliga rättigheter och bygger verksamheten på ständig personalbrist.”

”Tåg i trafik går före nödvändigt underhåll, vinst före säkerhet.”

”Det är lågbudget över hela linjen och det gäller även ett ständigt havererande IT-system, vilket inte är acceptabelt när säkerheten sägs stå i centrum.”

”Stressen och den psykosociala arbetsmiljön hos reparatörer och städare är under all kritik och det stöd som behövs för utveckling och höjd kvalité uteblir.”

”Förnedrande toalettpausregler för stationsvärdar och utropsinstruktioner som ingen resenär snart orkar höra, allt för att höja nöjd kund-index.”

Nyligen införde MTR nya utropsrutiner som väckt kritik från tågvärdar, rapporterar SR P4 Stockholm. Utropen ska göras när tågen är i tid för att öka den upplevda punktligheten. Problemet är att de tåg som är upp till tre minuter efter tidtabell räknas som att de är i tid, och att resenärer reagerar missnöjt på det, menar en del anställda.

”Driver på hetsen”

Kalle Linder arbetar som reparatör i MTR Tech:s pendelstågsdepå utanför Bro i Upplands-Bro kommun. Han är ordförande för Seko i Verkstadsklubben och menar att arbetsbelastningen och stressen ökat sedan MTR tog över drift och underhåll av pendeltågen.

– Enligt nuvarande avtal får vi bonus om vi får rätt antal fordon i trafik. Om det är för få får MTR vite från SL. Det driver på hetsen att så mycket som möjligt ska rulla, istället för att ställa av tågen och reparera dem ordentligt. Nu händer det att fordon går i trafik som egentligen inte borde vara det, säger Kalle Linder.

Maria Hansson, pressansvarig på MTR Nordic, säger att bolaget ser allvarligt på påståendena som riktas mot arbetsgivaren.

– Vi känner inte igen den bild som målas upp. Vi är närmare 2 000 medarbetare på pendeltågen och vår uppfattning är att de allra flesta trivs hos oss, något vi också fått bekräftat i de medarbetarundersökningar vi löpande gör.

Sekotidningen har sökt kommentar från trafiknämnden, som har det övergripande ansvaret för planering och upphandling av trafiktjänster, men utan framgång.