-Det är en feltolkning från arbetsgivarens sida. Kriminalvården har sagt upp vårt avtal på NTE men vi menar att det gäller till dess vi förhandlat fram ett nytt. Självklart kan våra medlemmar inte gå på ett avtal som är påskrivet av ett annat förbund, säger Lars Jonsson, centralt förtroendevald för Saco-S på Kriminalvården.

Med det nya avtalet kommer det att ingå nattarbete i schemat där det behövs

Juridisk utredning

Sekos ombudsman Chaker Nassar säger att Seko just nu gör en juridisk utredning av det som hänt. Det är ännu inte klart hur Seko ska gå vidare.

-OFR:s avtal gäller inte bara för att Kriminalvården har sagt upp vårt avtal, arbetsgivaren hävdar det, men så är det inte. Nu ska vi gå igenom vad som hänt, säger Chaker Nassar.

Kriminalvården säger upp uppskattat avtal

Nyhet

Från Kriminalvårdens sida är man säker på sin sak. Det gamla avtalet är uppsagt och från 1 november gäller OFR:s avtal för samtliga.

-Vår uppfattning är att avtalet är tillämpligt och att det är nödvändigt för att vi ska klara vårt uppdrag att utföra transporter dygnet runt, säger Johan Mellbring, chef för NTE.

”De har valt att inte delta”

Han menar att eftersom Seko och Saco i våras lämnade de förhandlingarna som pågått under flera år, har de valt att inte delta i utarbetandet av ett nytt avtal. Och därmed har de också avstått från att påverka.
Seko har invänt att förbundet är redo att förhandla fram en lösning för att NTE ska klara sitt uppdrag men inte att skriva under samma avtal som ST.

-Vi var kallade till förhandling i tisdags och då kom vi dit för att diskutera en lösning, men arbetsgivaren sa bara att de skulle säga upp avtalet, säger Chaker Nassar.

-Det gavs inget utrymme för förhandling.

Seko: Kriminal­vården pressar med­lemmar att byta fack

Nyhet

Seko och Saco uteblir

Kriminalvården har kallat samtliga fack till schemaförhandlingar, utifrån ST:S avtal, men både Seko och Saco uteblir.

-Synd, svarar Johan Mellbring, då kan de inte heller påverka schemaläggningen.

Sacos Lars Jonsson invänder:

-Att gå dit är också att anpassa sig till ett annat förbunds avtal. Det har vi inte för avsikt att göra, säger han. Dessutom har vi inte tid.

Nattarbete i schemat

Kriminalvården verkar mycket nöjda med ST-avtalet, är det för att det helt enkelt är billigare än Sekos?

-Jag tror inte att ST skulle skriva på ett dåligt avtal. Vi har haft stora kostnader när inrikespersonalen tagits in på frivillig övertid för att köra transporter utanför arbetstiden 06-21. Med det nya avtalet kommer det att ingå nattarbete i schemat där det behövs, säger Johan Mellbring.