Det säger Lars-Inge Ehrenholm, ordförande för Seko på NTE.

-Vi anser att det är en föreningsrättskränkning. Och det har gjort många medlemmar mycket upprörda under sommaren, säger han.

Oroliga transportörer

Särskilt oroliga är transportörer inom utrikesverksamheten. Sekotidningen har talat med medlemmar som fått besked av sina chefer att de kommer att bli omplacerade till inrikes om de inte går över på det nya ST-avtalet eller om Sekos avtal upphör att gälla.

Cheferna har sagt att Kriminalvården planerar att säga upp avtalet med Seko.

Facket vann avtalsbråket mot Kriminalvården

Nyhet

-Vi har 70 medlemmar på utrikes, det är mer än hälften av alla anställda. Om arbetsgivaren säger upp vårt avtal, har de en månad på sig att ersätta dessa med nya. Det är inte praktiskt möjligt, säger Lars-Inge Ehrenholm.

Utsatts för påtryckningar

Även medlemmar som arbetar på inrikes har utsatts för påtryckningar, enligt Seko.

-De har blivit inkallade till enskilda samtal med sin chefer och där fått höra att de kan erbjudas andra villkor om de byter fackförbund.

Chefen för NTE, Johan Mellbring, förnekar inte att arbetsgivaren på olika sätt informerat om avtalet med ST.

-Vi tycker att alla anställda ska veta vilka avtal som finns och hur de ser ut. Vi vill ha ett enda avtal och ser helst att Seko också är med på det. Seko frånträdde förhandlingarna i januari i år efter att förhandlingar pågått en längre tid. Seko är därför inte med på det nya avtalet.

”Feltolkat informationen”

Han menar att Sekos medlemmar feltolkat arbetsgivarens information som ett sätt att pressa dem att byta fackförbund.

-Jag har hört mig för i organisationen och det är nog så att det som sagts kan tolkas på olika sätt, men avsikten har varit att informera, säger han.

Att det skulle kunna ses som en påtryckning har han svårt att förstå. Liksom att han har svårt att förstå att utrikespersonal skrämts av information om det nya avtalet.

-Det är ett faktum, att om Sekos avtal upphör att gälla på utrikes så kan man inte arbeta där som Sekomedlem.

Kommer ni att säga upp avtalet med Seko?

-Vi diskuterar det på förhandlingsavdelningen, säger Johan Mellbring.

Kan ni att ersätta hälften av utrikespersonalen på en månad?

-Det blir något som uppstår på grund av att Seko har försatt sig i en sådan situation. Vi hoppas vi kan hitta en lösning.

Seko dementerar

Johan Mellbring hävdar att Seko gått med på att Kriminalvården ska informera alla anställda, oavsett fackligt medlemskap. Något som Seko dementerar.

-Om vi sagt ja till det, hade vi aldrig reagerat på det sätt som vi gjort. Förklaringen som arbetsgivaren ger, att de bara ville informera utan att påverka, räcker inte, säger Lars-Inge Ehrenholm.

Lars-Inge Ehrenholm menar att informationen i sig är en kränkning av såväl organisationen som medlemmarnas rätt att välja fack.

Förhandlingar sedan 2009

Bakgrunden till striden är att Kriminalvården under lång tid velat ha ett nytt avtal på NTE. Förhandlingar har pågått till och från sedan 2009.

I våras tecknade ST ett nytt avtal som Seko av olika skäl sa nej till. Seko anser att det nuvarande avtalet är bättre vad gäller ersättning och arbetstid, men är öppna för att göra förändringar.

Idag är arbetstiden på inrikes 06-21, med det nya avtalet ska alla arbeta  00-24. Seko har ett förslag om att göra ett tillägg till det befintliga avtalet, som innebär att det ska finna tjänster med nattarbete att söka för den som vill.

Övernattning räknas som arbetstid

På utrikes arbetar samtliga redan 00-24. I det nya avtalet räknas enbart tid med klienten, vilket innebär att exempelvis övernattning inte alltid kan räknas in i arbetstiden.

Seko har också en del invändningar mot det nya avtalets ersättningar, som till skillnad från nu inte blir fasta tillägg.