De flesta av de drygt 1000 anmälningarna rör vård- och omsorgspersonal som har riskerat att bli smittade och sjuka efter kontakt med patienter som insjuknat i covid-19.

”Det är oroväckande med så många allvarliga händelser, men det är bra att arbetsgivarna anmäler”, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör, Erna Zelmin-Ekenhem, i ett uttalande.

Arbetsplatsen sanerades

Av samtliga anmälningar finns några inom Sekos branscher, en på SJ och en på Migrationsverket i Flen.

En tredje anmälan rör Postnords företagscenter i Skövde, där en anställd i mars månad konstaterades smittad av Covid-19. Samtliga anställda på arbetsplatsen skickades hem med lön och arbetsplatsen sanerades.

Enligt Seko Posten blev ingen ytterligare smittad.

Det fanns en oro bland brevbärarna för smittspridning i utdelning.

Johan Lindholm, ordförande Seko Posten.

Sekotidningen har även tagit del av coronarelaterade arbetsskadeanmälningar till Försäkringskassan. 

Från 27 februari till och med 6 maj fanns sammanlagt 338 anmälningar och av dessa är fyra inom Sekos branscher.

Två anmälningar har Nationella transportenheten, NTE, vid Kriminalvårdens frivård i Göteborg gjort den 31 mars.

De övriga två är från Östfora LVM-hem i Uppsala vid Statens institutionsstyrelse, SiS. Den ena anmälan gjordes 8 april och den andra 1 maj.

Många skyddsstopp

Samtidigt visar statistik att allt fler skyddsombud begär ingripande från Arbetsmiljöverket eller stoppar arbete med anledning av coronaviruset.

Ett 80-tal skyddsombudsstopp har förekommit och cirka 140 begäran om åtgärder från skyddsombud har gjorts. I de flesta fallen handlar det om brister i smittskyddet på arbetsplatsen.

Ungefär sju av tio som anmäler brister i arbetsmiljön och begär att Arbetsmiljöverket ingriper med förbud eller föreläggande, arbetar inom transport och kollektivtrafiken. Framför allt rör det sig om att bussar ska hålla framdörrarna stängda och att passagerare ska hålla avstånd till föraren.

Inom Sekos branscher har exempelvis skyddsombuden på SJ Götalandståg stoppat arbetet för att få till en ändring av arbetsrutinerna. Arbetsmiljöverket hävde stoppet samma dag och efteråt har tågvärdarna tillsammans med sin arbetsgivare nått en lösning, så att tågvärdarna får ett bättre skydd mot coronaviruset.

Ett annat exempel rör ett skyddsstopp på transporttjänsten, Nationella transportenheten, NTE, för att få till en ändring om att enbart köra två intagna åt gången, istället för upp till fyra.  Kriminalvården har överklagat stoppet.

På Postnord har ett skyddsombudsstopp lagts för postutdelning på ett äldreboende i Ludvika.

”Det fanns en oro bland brevbärarna för smittspridning i utdelning. Nu är det löst”, säger Johan Lindholm, som är ordförande i Seko Posten, i ett skriftligt mejlsvar.

Även skyddsombud på Östgötapendeln (Arriva) lade ett skyddsstopp den 27 mars. Detta med anledning av smittorisk vid biljettkontroller.

En begäran om ingripande från Arbetsmiljöverket har nyligen (7 maj) lämnats in av skyddsombud på MTR Tunnelbanan. Det handlar om åtgärder mot smittspridning av Coronaviruset.