På en dag har de samlat in mer än 20 000 kronor. Målet är att få in 50 000 kronor som Victoria kan använda till mat och hyra.

Victoria har en lungsjukdom som gör att hon riskerar att bli svårt sjuk av covid19. Hon får inte komma till jobbet och SJ betalar inte någon lön. Eftersom hon inte är sjuk har hon inte heller rätt till sjukpenning från Försäkringskassan. Eller någon annan ersättning.

Ingen lagändring är heller i sikte när det gäller den riskgrupp Victoria tillhör. Regeringen utreder möjligheten att utvidga smittbärarpenningen, men just nu händer inget.

Kollegorna tycker att hon är värd allt stöd hon kan få i en svår situation.

Rolf Sjöstrand

Rolf Sjöstrand, ombudsman på Seko, är en av de som lämnat pengar till insamlingen. För honom är det självklart att hjälpa till.

–Att jag bidrar är rent medmänskligt, samt att det är bra om det kan bli en diskussion som bidrar till en förändring för de som hamnar i Victorias situation, säger han.