Victoria, som har en kronisk lungsjukdom och enligt sin läkare har stor risk att bli svårt sjuk i covid 19, tycker att Götalandståg lägger över ansvaret för anställda som tillhör riskgrupperna på Försäkringskassan.

– Det är arbetsgivaren som ska se till att jag kan arbeta säkert. Jag är osäker på om det är rätt att jag är sjukskriven, säger hon.

Hoppas på smittbärarpenning

Hon har varit hemma sedan början av mars, med några avbrott, och sökt sjukpenning för fem dagar efter den sjuklöneperioden som arbetsgivaren betalar. Hon vet inte om hon får igenom sjukskrivningen, hennes läkare har inte skrivit ett sådant intyg.

– Jag klarar mig inte ekonomiskt om jag får nej, säger hon, eftersom jag inte får gå tillbaka till jobbet. Jag hoppas att nya regler för smittbärarpenning kan hjälpa mig.

SJ Götalandståg.

Regeringen överväger att ändra reglerna för smittbärarpenning efter att flera riksdagspartier lyft frågan. Syftet är att se till att så att även den som inte är sjuk, men tillhör en riskgrupp, skulle kunna ta del av den försäkringen.

Socialstyrelsen har tagit fram ett förslag på vilka som kan omfattas. Det skulle kunna vara till stöd för Victoria Älverstad eftersom lungsjukdom är en av de diagnoser som finns med på Socialstyrelsens lista.

Socialdepartementet kan idag inte säga när det kommer ett beslut, säger Lena Hallengrens pressekreterare Elin Aarflot til lSekotidningen.

Smittbärarpenning

Om du inte får arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan du få smittbärarpenning.

Du kan få smittbärarpenning om du måste avstå från att arbeta och går miste om inkomst på grund av något av följande skäl:
• En läkare har beslutat att du inte får arbeta på grund av du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom.
• Du ska till en läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom.
• Du har en sjukdom, en smitta, ett sår eller annan skada som gör att du inte får hantera livsmedel.

Källa: Försäkringskassan

Under tiden är Victoria hänvisad till Götalandstågs regler, som är gemensamma för hela SJ-koncernen. Anställda som riskerar att bli svårt sjuka av covid 19 ska sjukskriva sig, enligt företaget.

–Det är inte aktuellt att låta någon vara hemma med lön. Vi vet att företag hanterar frågan olika, men vi kan inte göra skillnad mellan anställda och låta några gå hemma med lön, säger Götalandstågs affärschef Helena Isaksson.

Lars Angrén, arbetsmiljöchef på SJ AB bekräftar att det är en policy som gäller för hela koncernen.

SJ-koncernens policy

–SJ:s nuvarande hållning i frågan är att om man tror sig vara i en riskgrupp så ska man kontakta sin läkare för rådgivning. Om behandlande läkare anser att individen befinner sig i en riskgrupp och inte bör arbeta är sjukskrivning det som gäller, skriver han i ett mejl till Sekotidningen,

Frågan om hur riskgrupper ska hanteras har varit en stridsfråga på Götalandståg sedan coronviruset började spridas. Götalandståg har inte velat kartlägga vilka av de anställda som tillhör en riskgrupp, med hänvisning till att det är svårt och en sekretessfråga.

Skyddsombuden på Götalandståg valde som motåtgärd att gå till Arbetsmiljöverket med en begäran om åtgärder för att få hjälp i frågan. Anmälan ledde till att Arbetsmiljöverket var på besök veckan före påsk.

Parterna kom då överens om att göra riskanalyser på individnivå, för den anställde som så önskar. Plus att företaget ska göra riskanalyser för grupperna tågvärdar och lokförare.

Huvudskyddsombudet Christina Laage är försiktigt optimistisk och säger att dialogen efter besöket blivit betydligt bättre mellan Götalandstågs ledning och skyddsorganisationen.

Affärschef Helena Isaksson vill inte kommentera Arbetsmiljöverkets besök innan hon fått ett skriftligt beslut.

Riskanalys av Victoria

Ett resultat av besöket är att det gjorts en individuell riskanalys av Victoria Älverstad

–Äntligen, säger hon.

Men resultatet av riskanalysen gjorde henne besviken. Allt slutade med samma besked som tidigare: var sjukskriven, stanna hemma.

–Min analys blev röd enligt den matris vi använder, det vill säga det är stor risk att jag blir smittad och om jag blir smittad så riskerar jag liv och hälsa.

–Jag känner mig inträngd i ett hörn och vet inte vad som är rätt. Jag är inte sjuk, kan arbeta, men får inte komma till jobbet för att det inte finns arbetsuppgifter till mig. Och dte är oklart om jag får sjukpenning, säger Victoria.

Helena Isaksson kommenterar inte det enskilda fallet utan hänvisar till företagets arbetssätt.

–Vi utgår från en läkarbedömning av vem som tillhör en riskgrupp. Vi kan inte själva bedöma det. Vi ser om det går att omplacera, går inte det så är det sjukskrivning som gäller, säger hon.