Förvaltningsrätten har den 24 april hävt skyddsstoppet på NTE i väntan på ett slutligt avgörande. Arbetsmiljöverket har nu två veckor på sig att överklaga.

Skyddsstoppet fastställdes av Arbetsmiljöverket den 3 april och innebär att det ska vara ett säte mellan transportören och klienten som transporteras. I praktiken innebär det max två klienter eller intagna per transport. Om Kriminalvården bryter mot förbudet utgår ett vite på 500 000 kronor.

”Onödigt överklaga”

Enligt Thomas Rosén gäller stoppet för normala situationer och syftet är att minska risken för att sprida coronaviruset i bilarna under transport. Om det uppstår bråk i bilen ingriper personalen, menar han.

–Det är inga problem för oss att ingripa vid en nödsituation. Det förstår vi och därför är det onödigt att överklaga, säger Thomas Rosén.

Johan Mellbring anser dock att det är oklart om Arbetsmiljöverkets beslut gör det möjligt att ingripa vid nödsituationer, som vid våld, om klienten försöker skada sig själv eller om det sker en bilolycka.

Han tror att det kan utgå vite för NTE om transportörerna ingriper och vill undvika den kostnaden genom att få stoppet hävt.

Johan Mellbring, chef för NTE

–Vi är överens med skyddsorganisationen om att vi ska fortsätta tillämpa reglerna oavsett om vi har ett skyddsstopp eller inte, säger han.

Thomas Rosén bekräftar att det finns en överenskommelse. Men han är inte helt nöjd.

Överklagar till kammarrätten

–Men om förvaltningsrätten går på Kriminalvårdens linje kommer vi att överklaga det beslutet till kammarrätten. Vi menar att det skyddsstopp vi lade är en garanti för att vi ska skyddas mot smitta, säger Thomas Rosén.

Arbetsmiljöverket har inte för avsikt att ändra sitt beslut om att skyddsstoppet ska gälla utan inväntar Förvaltningsrättens avgörande.

–Domstolen kan komma med ett snabbt beslut, säger Thomas Rosén. Det är det besked vi fått.