Det blir samma upplägg som i tidigare ansökan med inhyrda tågvärdar, lokförare, lok och vagnar. Flixtrains ansökan gäller sträckorna, Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö.

Trafikverkets presschef Bengt Olsson säger att Flixtrain aldrig hann få några tågtider för 2020.

–De drog tillbaka sin ansökan, så vi tog inga beslut, säger han.

Flixtrain bekräftar i ett mejl till Sekotidningen att företaget valde att skjuta upp lanseringen på grund av att Covid 19 ”förändrat resmönstret i hela världen under våren”. Nu planerar de en ny start 2021.

Tänkbara samarbetspartners har avtal med Seko

Carolin Evander, ombudsman

–Det hade varit svårt att dra igång trafik under sådana omständigheter. Men vi har inte övergett våra planer på att börja köra i Sverige, skriver pressansvariga Rosa Donat.

Seko har haft förberedande kontakter med företaget där de presenterat sin affärsmodell, det vill säga samarbete med andra operatörer och bemanningsföretag.

Bra samarbete med Kommunal

–De kommer att hyra in från bolag som inte kör i eget namn och då finns det inte så många de kan samarbeta med. Vilka vet vi dock inte ännu. Alla vi kan tänka oss och som finns i Sverige har kollektivavtal, så det känns bra, säger Carolin Evander, ombudsman på Seko Stockholm.

Flixtrain lanserades i Tyskland 2013 som ett lågprisalternativ inom spårtrafiken och komplement till bussbolaget Flixbus. Båda är varumärken som drivs av företaget Flixmobility.

Flixbus är etablerat i Sverige sedan flera år.

Fackförbundet Kommunal har avtal med samtliga bussföretag som samarbetar med Flixbus. Företaget har uppmanat Kommunal att meddela om samarbetsföretagen missköter sig.

–Det har inte behövts ännu, säger ombudsman Mario Gavran.

Kommunal har varit med om att det blivit övertalighet på företag som blivit Flixbus-partners, men ingen har behövt sluta.

–Som fackförbund är det viktigt att ha en tidig dialog för att om möjligt få veta vilka företag som ska bli samarbetspartners, säger Mario Gavran.

Kollektivavtal

Kollektivavtal är en överenskommelse mellan en fackförening och en arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation. Avtalet bestämmer vilka villkor som gäller på arbetsplatsen, som löner, arbetstider, ledigheter och annat som arbetsgivare och fackförening är överens om.
Nio av tio löntagare omfattas av kollektivavtal och det har även betydelse för de som inte är medlemmar i facket.
När kollektivavtalet är underskrivet kan fackföreningen inte strejka eller vidta andra konfliktåtgärder. Det råder så kallad fredsplikt.
Källa: LO