– Vi gick inte en meter i onödan.

Det säger före detta svetsaren Mikael Kerstis om arbetsmoralen på statliga Banverket, som skötte underhållet av järnvägen fram till 2010.

Då var han svetsare. Nu för tiden är han egenföretagande ultraljudstekniker inom branschen.

Regeringens planer på att delvis återförstatliga järnvägsunderhållet förkastar Mikael Kerstis. Sedan 2014 har det varit ett vallöfte från Socialdemokraterna.

– Man hade det arbetsmässigt bättre på Banverkets tid, men vissa dagar gick vi sysslolösa. Pengarna rann mellan fingrarna. I dag måste du producera dina timmar. Det är inte lika bra för arbetstagarna, men järnvägen mår bättre av det, säger han.

Mikael Kerstis
Mikael Kerstis är egenföretagare på järnvägen. Han är emot förstatligande av järnvägsunderhållet.

Trafikverket tar över underhåll

Regeringen förbereder ett förslag om att Trafikverket tar över 8 av 34 underhållskontrakt. Om så blir fallet befarar Mikael Kerstis att egenföretagare och mindre entreprenörsfirmor förlorar arbete, samt att branschen kommer tappa kompetens.

Anställda på statliga Infranord, som bygger och underhåller järnväg, är av en annan åsikt. Där framhålls att allmänheten får en bättre fungerande järnväg, men bara om Trafikverket tar över allt underhåll.

– Marknadsstyrt eller ett helt förstatligande. Det måste vara antingen eller, har Sekos klubbordförande Håkan Englund tidigare deklarerat.

Ingen majoritet för järnvägen

Det är oklart om S vallöfte blir verklighet. I nuläget finns ingen majoritet i riksdagen – trots att SD är för ett förstatligande är de emot. Partiet vill bara stödja ett förslag som går mycket längre än Socialdemokraternas, det vill säga ett återinrättande av Banverket.

”Genom detta återskapas karriärvägar inom verket och kompetensen hålls lättare kvar”, svarar SD i en enkät som Sekotidningen gjort.

Seko hoppas att förslaget om Trafikverket tar över en del av järnvägsunderhållet går igenom. Det gör inte arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv, eller Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ), vars ordförande Robert Röder säger att underhållet kommer att kollapsa utan privata entreprenörer.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) vill skynda på i frågan.

– Men jag ska vara ärlig och säga att det inte finns en majoritet i riksdagen för det här. Sverigedemokraterna springer som vanligt i Moderaternas ledband. Det gör att det finns få förutsättningar. Det är sorgligt, säger han.