Trots tidningsrubriker om tågkaos med inställda tågavgångar, ovanligt mycket banarbete och personalbrist hos tågbolagen har det varit en lugnare sommar än vanligt för banteknikerna i landets norra delar.

Den bilden har i alla fall Johan Mähler som jobbar på Mitt- och Ådalsbanan. Han är bantekniker och lokförare samt huvudskyddsombud på NRC Group i Sundsvall.

Mindre persontrafik i norr

Som huvudskyddsombud har han tillgång till alla incidentrapporter. Han ser att det i landets södra delar varit betydligt mer överbelagt och störningskänsligt.

– Här i norr har vi haft mindre persontrafik och mer gods- och timmertrafik. Vi har kunnat utnyttja den glesare tågtrafik som varit, både under pandemin och nu i sommar. Vi har fått jobba ostört i upp till sex timmar om dagen, säger han.

Trafiken är lika tät som vanligt

Joachim Eversholt, bantekniker på Strukton Rail i Malmö och förtroendevald på Seko, bekräftar att det varit lika högt tryck på banorna i södra Sverige som det brukar vara. Trafikledningen har lyckats fylla spåren med tåg. Det är den bild han också fått när han talat med kolleger.

– Tågavgångarna prioriteras av driftledningen. Det är klart att tågen ska gå. Men någon gång måste underhållet göras också. Vi har problem med att få komma ut på spåren när trafiken ska gå hela tiden, säger Joachim Eversholt.

Ansiktsbild på bantekniker Joachim Eversholt på Structon Rail i Malmö.
Bantekniker, Joachim Eversholt på Strukton Rail i Malmö.

Tiden räcker inte till

Han menar att de korta stunder som banteknikerna brukar få ute på spåret sällan räcker för allt som borde göras.  

– Och när det är stora tågstopp och inställda avgångar vill driftledningen inte gärna släppa ut en, om man inte ska göra något som har med det att göra, säger han. 

Tågkaoset: Detta har hänt

Våren och sommaren på järnvägen beskrivs i många rubriker som ett ”tågkaos”. Det har bland annat handlat om inställda avgångar, personalbrist hos SJ och att Trafikverket haft problem med sitt nya planeringssystem. Dessutom har det varit ovanligt mycket banarbete igång, enligt uppgifter till Ekot.

Mer om järnvägsspåren och stambanor

I Sverige finns cirka 15 600 kilometer spår. Trafikverket är den största förvaltaren av den. Andra spårägare är Arlandabanan, Inlandsbanan, Roslagsbanan, Saltsjöbanan och Öresundsförbindelsen.

Norra stambanans sträckning är Gävle/Storvik–Ockelbo–Ljusdal–Ånge.

Mittbanan är järnvägen mellan Sundsvall vid ostkusten och Storlien vid gränsen till Norge.

Södra stambanan går mellan Malmö och Katrineholm och Järna via Hässleholm, Nässjö, Tranås, Linköping och Norrköping.

Södra och Västra stambanorna är nationellt viktiga för person-och godstrafik och är mycket hårt trafikerade.

Källa: Wikipedia och Trafikverket