I augusti beslutade regeringen om att utöka utredningen om järnvägsunderhållets framtida organisation. Utredaren Erland Olauson fick då i uppdrag att se över hela basunderhållet, inte bara de kontrakt som Infranord har i dag.

Nu är utredningen överlämnad till Infrastrukturdepartementet.

Enligt Erland Olauson har inte Trafikverket tillräckliga förutsättningar för en effektiv styrning av järnvägsunderhållet. Allt för mycket resurser går till akuta fel istället för underhåll och produktivitetsutvecklingen är svag.

Slutsatsen i utredningen är dock inte att allt underhåll ska skötas av Trafikverket. Däremot föreslås att Trafikverket tar över 8 av 34 baskontrakt för underhåll, därutöver tre teknikkontrakt och ett nationellt kontrakt.

Enligt utredningen, som lämnats över till regeringen, bör Trafikverket utföra reinvesteringar och nybyggnation i egen regi i områden där myndigheten bedriver basunderhållet.

Baskontrakt till 2023

Den periodiska mätningen av spår och kontaktledningar vill Erland Olauson ska bedrivas i egen regi av Trafikverket.

”Specialiseringen och stordriftsfördelarna är omfattande och det krävs en större marknad än den svenska för att motivera dessa verksamheter”, konstaterar han i utredningen.

Förslaget är alltså att Trafikverket ska sköta den löpande underhållsverksamheten i vissa områden i landet, dels bedriva ett utvecklingsarbete.

Erland Olauson anser att Trafikverket ska ta över baskontraktet vid Norra Malmbanan, Södra Malmbanan, Haparandabanan, Bergslagspendeln och Dalabanan, Mälarbanan, Svealandsbanan, samt banorna i Bergslagen och Godsstråket.

En del av kontrakten kan tas över 2023 när de löper ut, därefter ska två till tre kontrakt per år tas över av Trafikverket fram till 2026.

”Jag har valt att föreslå Malmbanan för att Trafikverket i dag bedriver viss utvecklingsverksamhet på den södra delen tillsammans med Luleå tekniska högskola och branschen. Det är ett godsstråk som dessutom ligger i norra Sverige med krävande vinterförhållanden och kort säsong för att utföra förebyggande underhåll i anläggningen”, skriver Erland Olauson.

Han betonar även att det krävs att Trafikverket sköter viss verksamhet i egen regi för att kunna vara en god beställare.

”Det faktum att Trafikverket ska handla upp entreprenadföretag även som stöd för den egna underhållsverksamheten bör ge fler företag möjlighet till kontrakt direkt med Trafikverket, vilket bör stimulera konkurrensen”, står det i utredningen.

Egen maskinpool

Ytterligare en del i direktivet från regeringen var att utvärdera behovet av och föreslå en maskinpool i Trafikverkets regi för både basunderhåll och reinvesteringar.

Erland Olauson anser att myndigheten bör utöka sin maskinpark med tyngre maskiner och fordon för järnvägsentreprenader.

”Eftersom samma arbetsmaskiner ofta kan användas vid olika arbeten i järnvägsanläggningen, anser jag dessutom att maskiner och fordon i en eventuellt utökad maskinpool bör kunna användas även vid nybyggnation”, konstaterar han.