Antalet signalfel som leder till förseningar i tågtrafiken fortsätter att stiga. Den sammanlagda tiden har inte varit så hög som i år sedan mätningarna började att göras 2010, enligt statistik från Trafikverket.

För åtta år sedan var förseningar i timmar på ett år 6 298. I början av december var siffran uppe i 11 757. Totalen kan alltså bli ännu högre vid årets slut.

En trasig växel, kontaktledning som rasat, eller kortslutning i annan teknisk utrustning kan orsaka signalfel.

Det är inte bara resenärer som påverkats av utvecklingen, utan också de som arbetar med underhåll av järnvägen.

– Tågtrafiken har ökat och underhållet av järnvägen brister. Hundratals växlar behöver bland annat bytas ut, men det görs inte. Man försöker istället hålla dem vid liv, säger Jörgen Lundström, Seko-ordförande på Infranord.

Ett annat problem, enligt Jörgen Lundström, är att personalstyrkan är för liten.

– För 20 år sedan hade vi 7 800 tekniker, i dag är vi 3 600 i alla företag på hela marknaden. Det är ett problem.

”Speciell händelse”

Bengt Olsson, presschef på Trafikverket, är noga med att påpeka att statistiken, som Sekotidningen tagit del av, är ett internt arbetsmått inom myndigheten. Den visar inte tågens punktlighet.

Det gör istället tillförlitlighetsmåttet, som väger samman andelen inställda tåg med kort varsel och andelen tåg som kommer mer än fem minuter för sent. Målet är 95 procent punktlighet.

Men även med det måttet mätt så är läget illa. I september uppmättes den sämsta siffran sedan 2010, rapporter Nyhetsbyrån TT. Något som kan förklaras av ovanligt mycket snö och kyla, samt en extra varm sommar.

– Sen hade vi 420 bränder som gjorde att vi tvingades stoppa tågtrafiken. Vi hade också 356 solkurvor i rälsen under sommaren. Rälsen kunde bara bytas ut nattetid eftersom den var för varm dagtid för att kapas av och bytas ut, säger Bengt Olsson.

Trafikverket har även brottats med två stora problem i Stockholmsområdet. I Älvsjö kan tåg fortfarande inte dra ut tillräckligt med elkraft utan att en överbelastning uppstår. Och i Årstaberg tog det lång tid innan man lokaliserade en avskavd kontaktledning som gjorde att säkringar slogs ut.

– 60 procent av all tågtrafik passerar förbi Stockholm. Vi har fjärr- och regionaltåg och pendeltåg. Det gör att det blir återverkningar i hela järnvägssystemet om en speciell händelse inträffar.

”Brist på allt”

Per Corshammar, som är järnvägsingenjör och utredningsexpert, har vid ett flertal gånger kritiserat Trafikverket, som han menar inte sköter sitt uppdrag.

– Innan Trafikverket bildades fanns ett flöde i organisationen (Banverket) där man såg till att utbilda sin personal. Det gjorde att det fanns rätt kompetens. I dag saknas ingenjörer och folk som kan ställverken, det är brist på allt i hela kedjan.

Per Corshammar menar även att upphandlingsreglerna, och att det finns för många entreprenören, är grundorsaken till att antalet fel i anläggningen ökat.

–Att anta anbud till lägsta pris är olämpligt. Resultatet blir att entreprenörer inte har tillräckligt med pengar att sköta underhållet ordentligt. Fokus ligger istället på att tjäna och spara pengar.

Jörgen Lundström, Seko-ordförande på Infranord, instämmer:

– Konkurrensen är ledstjärnan, det är lite skitsamma vad man får för resultat.

Fakta: Förseningar i timmar på grund av signalfel.

Statistiken visar merförseningar i timmar på grund av signalfel.

2018:   11 757

2017:   8 126

2016:   10 044

2015:   8 240

2014:   9 741

2013:   7 810

2012:   7 327

2011:   7 116

2010:  6 298

Källa: Trafikverket

Fakta: Vad är signalfel?

  • Signalfel är en indikation på att det har uppstått ett fel i bananläggningen. Det är alltså inget fel i själva signalsystemet.
  • Det kan vara väldigt många olika saker som orsakar signalfel. Exempelvis en trasig växel, kontaktledning som rastat, eller kortslutning i annan teknisk utrustning.
  • Det kan också bero på andra tåg som är försenade och spärrar av spåret längre fram, eller säkerhetsutrustning som inte fungerar.

Källa: Trafikverket, Infranord